กรมสุขภาพจิต ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” ลดการระบาด COVID-19

22 มี.ค. 2563 เวลา 12:35 น.

กรมสุขภาพจิต ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” รณรงค์พร้อมใจกันสร้างระยะห่างระหว่างบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในขณะนี้การระบาดของเชื้อ COVID-19 สร้างความกังวลใจให้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก กรมสุขภาพจิต จึงเดินหน้าชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” พร้อมใจกันสร้างระยะห่างระหว่างบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ การสร้างระยะห่างนั้น ควรสร้างทั้งระยะห่างทางสังคม เช่น การไม่ไปในที่แออัด, งดการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็น และการพยายามอยู่ที่บ้านเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ หลายๆ คนที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ควรใช้วิธีการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคลเพิ่มเติม โดยไม่ใกล้ชิดผู้อื่นมากเกินไป พบปะผู้อื่นโดยเว้นระยะ 2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จำเป็น

การปฏิบัติเช่นนี้จะนับเป็นการช่วยเหลือคนไทยและประเทศชาติในยามที่ทุกคนต้องการ การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกๆ คนในชาติ ความสามัคคีในการรักษาระยะห่างจะเป็นกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้

กรมสุขภาพจิต ชูนโยบาย “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” รณรงค์พร้อมใจกันสร้างระยะห่างระหว่างบุคคลในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19