5 มาตรการ ควบคุมสุขลักษณะที่ร้านอาหารริมทางต้องรู้ โดย สจล.

05 พ.ค. 2563 เวลา 6:02 น.

นักวิชาการ สจล. แนะ 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางทั่วประเทศ ในช่วงผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ พร้อมแนะรัฐดึงเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ

5 มาตรการ ควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทาง ในระหว่างขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็กอยู่ในที่โล่งแจ้ง เช่น ร้านค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย ไม่มีหน้าร้าน ตลอดจนร้านอาหารริมทาง แนะนำโดย นักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล หัวหน้าศูนย์ Food Innopolis @KMITL กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 พร้อมประกาศผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้กฎหมายบางอย่างให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติขึ้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านการสาธารณสุขเป็นหลัก

นักวิชาการ สจล. แนะ 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางทั่วประเทศ ในช่วงผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ พร้อมแนะรัฐดึงเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ

ศูนย์ Food Innopolis @KMITL ระบุแนวทางการประกอบกิจการร้านอาหารริมทาง หรือ Street Food 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทาง

1. รักษาระยะห่าง ยังเป็นเรื่องสำคัญ ร้านค้าต้องจัดระบบการเข้าคิวสั่ง รอรับอาหาร โดยใช้หลักการรักษาระยะห่างทั้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงระยะห่างระหว่างผู้ซื้อด้วยกันด้วย อาทิ การมาร์กจุดเข้าคิว การจัดที่นั่งรอโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างบุคคล

นักวิชาการ สจล. แนะ 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางทั่วประเทศ ในช่วงผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ พร้อมแนะรัฐดึงเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ

2. ผู้ขายต้องหมั่นดูแลสุขลักษณะส่วนตัว โดยการหมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่พูดคุยเล่นขณะปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงหมั่นเปลี่ยนหน้ากากอนามัย และผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันการหมักหมมของสิ่งสกปรก

3. รักษาความสะอาดของพื้นผิวสัมผัส จัดวางอุปกรณ์ให้ไกลเชื้อโรค พื้นผิวสัมผัสทุกจุดที่ต้องมีการวางวัตถุดิบในการปรุงอาหาร อาทิ ชั้นวางวัตถุดิบ พื้นผิววัสดุสำหรับเตรียมประกอบอาหาร หม้อ กระทะ รวมถึงภาชนะใส่อาหาร จะต้องผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด และเช็ดให้แห้ง รวมถึงต้องจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อ กระทะ ให้อยู่สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก

4. คนซื้อต้องใส่แมสก์ และล้างมือเสมอ ร้านค้าต้องให้บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อ รวมถึงขอความร่วมมือให้ผู้ซื้อสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5. สังคมไร้เงินสด ช่วงเวลานี้ร้านค้าควรปรับรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจมีวิธีการชำระเงินที่หลากหลายให้ผู้ซื้อได้เลือกชำระเงินตามความสะดวก

นักวิชาการ สจล. แนะ 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางทั่วประเทศ ในช่วงผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ พร้อมแนะรัฐดึงเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.นภัสรพี กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางดังกล่าว ควรนำมาปรับใช้ในระยะยาว แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะคลี่คลายลง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพร้านอาหารริมทางให้ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน สอดรับกับ New Normal ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในรถเข็นขายอาหารริมทาง เป็นทางเลือกที่สำคัญในการควบคุมสุขลักษณะ ตลอดจนควบคุมกระบวนการกำจัดของเสียที่ได้จากกระบวนการปรุงอาหารในร้าน อีกทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และทัศนียภาพบริเวณร้านอาหารอีกด้วย

นักวิชาการ สจล. แนะ 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางทั่วประเทศ ในช่วงผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ พร้อมแนะรัฐดึงเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการ

"ระยะเวลาผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ถือเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ความสามารถของผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง และสถานประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการก่อน ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานทางสาธารณสุข หากผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจอื่นๆ ให้เรียนรู้แนวทางการจัดการที่ดี และมีโอกาสได้รับการผ่อนปรนในเร็ววัน เป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้นตามลำดับ"

สำหรับผู้ค้าที่สนใจรับคำแนะนำการประกอบการร้านอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเทคนิคสูตรการทำอาหาร ข้อมูลโภชนาการ และเคล็ดลับการขาย ตลอดจนกิจกรรมน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง สามารถติดตามของมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ขายอย่างไรให้รวยโคตร by KMITL

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด