ศิริราช เชิญร่วม “แบ่งปันความอิ่ม” ให้ชาวบางกอกน้อย ช่วงโควิด 19

06 พ.ค. 2563 เวลา 1:46 น.

ช่วงวิกฤตโควิด 19 ศิริราช ได้จัดโครงการ “แบ่งปันความอิ่ม” ให้ชาวบางกอกน้อยขึ้นเราก็จะไม่ทิ้งกันแม้ยามลำบาก

ศิริราช ชวนร่วมโครงการ “แบ่งปันความอิ่ม” ให้ชาวบางกอกน้อย ในภาวะวิกฤตโควิด 19 ภายใต้โครงการบางกอกน้อยโมเดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยฝ่ายวิจัย ประกอบด้วย หน่วยงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (SiHP) ร่วมกับ งานกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ได้จัดทำโครงการ “แบ่งปันความอิ่ม” ให้ชาวบางกอกน้อยทุกคนที่กำลังลำบาก ในช่วงวิกฤตโควิด 19

ผุ้ที่สนใจเข้าร่วมช่วยเหลือ สามารถช่วยชำระค่าอาหารล่วงหน้าเผื่อคนที่จะขอเข้ารับการช่วยเหลือได้ตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ หรือบริจาคได้ที่โครงการ “แบ่งปันความอิ่ม” ผ่านศิริราชมูลนิธิ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ (เพื่อกิจการงานกิจกรรมเพื่อสังคม)” ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-3-00049-4

เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยให้ผู้ที่กำลังลำบากได้อิ่มท้องแล้ว แม้จะมีไม่มากก็สามารถเกื้อกูลกันได้ ในสถานการณ์แบบนี้ น้ำใจคงเป็นพลังที่มีค่าที่สุด ที่จะส่งต่อไปให้ ผู้ที่ลำบาก ได้มีกำลังใจสู้ต่อไป

ผู้ยากไร้ สามารถใช้บริการได้ง่าย เพียงฉีกคูปองหน้าร้านที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีลายเซ็นต์ แล้วนำไปมอบให้เจ้าของร้าน 1 ใบ เลือกอาหาร 1 ชุด ราคาไม่เกิน 30 บาท

ช่วงวิกฤตโควิด 19 ศิริราช ได้จัดโครงการ “แบ่งปันความอิ่ม” ให้ชาวบางกอกน้อยขึ้นเราก็จะไม่ทิ้งกันแม้ยามลำบาก

เมื่อบริจาคแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และโปรดระบุชื่อกองทุน “เพื่อกิจการงานกิจกรรมเพื่อสังคม” เพื่อขอรับใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษีผ่านช่องทาง Line @sirirajfoundation หรือ e-mail: [email protected] hotmail.com หรือ Fax: 0 2419 7687

ช่วงวิกฤตโควิด 19 ศิริราช ได้จัดโครงการ “แบ่งปันความอิ่ม” ให้ชาวบางกอกน้อยขึ้นเราก็จะไม่ทิ้งกันแม้ยามลำบาก    ช่วงวิกฤตโควิด 19 ศิริราช ได้จัดโครงการ “แบ่งปันความอิ่ม” ให้ชาวบางกอกน้อยขึ้นเราก็จะไม่ทิ้งกันแม้ยามลำบาก