Innovation ข่าว

นวัตกรรม สารชีวบำบัดภัณฑ์ ฆ่าเชื้อโรคโควิด 19

สารชีวบำบัดภัณฑ์ หรือ Bioremediation Agent นวัตกรรมใหม่สำหรับ ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

สารชีวบำบัดภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 นี้ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

​ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด ผู้คิดค้นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพมากกว่า 10 ปี กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ในขณะนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวัง และหามาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานที่บริเวณต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง และมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อไวรัส คีนน์ได้คิดค้นและพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า สารชีวบำบัดภัณฑ์ หรือ Bioremediation Agent

สารชีวบำบัดภัณฑ์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีไบโอเทคของประเทศเยอรมนี เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่พัฒนาสำหรับฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด โดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเอกสิทธิเฉพาะนี้ คือ กระบวนการที่เกิดจากโมเลกุลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติ (กรดน้ำมันมะพร้าว) ที่ทำหน้าที่เป็นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ (Bio-Surfactant)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้ ถูกจำหน่ายภายใต้บริษัท คีนน์ จำกัด ในชื่อ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่สกัดจากธรรมชาติผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศไทยที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปาก ได้รับการตรวจรับรองจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังใช้ฆ่าเชื้อไวรัส ทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดนก (H5N1) จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบิน โรงแรมที่พัก รถขนส่งสาธารณะ โรงภาพยนตร์ และสถานที่จัดประชุมต่างๆ ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

คีนน์ เจิม คิลเลอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอีโคเซิร์ท (ECOCERT) จากยุโรป และเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคระดับเกรดอาหาร หรือ Food Grade ที่ได้รับการรับรองจาก National Sanitation Foundation ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยก่อนถึงผู้บริโภค จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางออนไลน์ KEEEN หรือ KEEEN Global