lifestyle ข่าว

ขอพร สมดั่งใจนึก กับ 6 องค์เทพ ย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

องค์เทพใดต้องไป ขอพร สักการะบูชา เรื่องใดถึงจะดี วันนี้เรามี 6 องค์เทพ ย่านราชประสงค์ ขอพรได้ดั่งใจนึก โดย อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร

6 องค์เทพ ขอพร สมดั่งใจนึก ที่ควรไปสักการะบูชา อาจารย์วิญ มนัสกวิญ ชางประยูร ชี้เป้าว่าควรไปที่ใดบ้าง ไม่ใกล้ ไม่ไกล ภายในกรุงเทพ ย่านราชประสงค์นี่เอง ตระเวณเดินไหว้ได้เลย

ท่านท้าวมหาพรหม ผู้ประทานพรทุกประการ

การสักการะท่าน ท้าวมหาพรหม ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูแล้ว พระพรหมทรงเป็นผู้สร้างและลิขิตความเป็นไปของสรรพสิ่ง และพระองค์ยังทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ทรงสามารถประทานพรทุกประการ

สถานที่สักการะตั้งอยู่ตรง โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ สามารถไปไหว้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00 น. โดยเตรียมเครื่องสักการะ ดังนี้

 • ธูป 4 ดอก
 • เทียน 1 คู่
 • ดอกไม้สด อาทิ ดอกมะลิ หรือ ดอกดาวเรือง
 • ขนมหวานรสอ่อน
 • ผลไม้ หรือธัญพืช

โดยการไหว้ควรไหว้ให้ครบทั้งสี่ด้าน เริ่มจากพระพักตร์แรก ตรงประตูทางเข้า แล้วเดินวนไปตามเข็มนาฬิกา

 • ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อาชีพ หน้าที่การงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การสอบ
 • ทิศใต้ ขอพรเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินหรือหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์
 • ทิศตะวันตก บูชาเพื่อขอพรเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต
 • ทิศตะวันออก บูชาเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน การขอบุตร

ขอพร สมดังใจนึก โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

ท้าวอัมรินทราธิราช ปัดเป่าความชั่วร้ายให้หมดจากชีวิต

การสักการะ ท้าวอัมรินทราธิราช มีความเชื่อว่า พระองค์เป็นราชาแห่งเทพ ผู้ควบคุมและดลบันดาลปรากฏการณ์ธรรมชาติ เทพผู้ผดุงไว้ซึ่งความดี อำนาจของพระองค์จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย หรือสิ่งไม่ดี ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น พร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งท่านจะคอยคุ้มครองผู้ที่กระทำความดีอยู่เสมอ

สถานที่สักการะ อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า สามารถไปไหว้ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเตรียมเครื่องสักการะ ดังนี้

 • ธูป 9 ดอก
 • เทียน 1 คู่
 • ดอกดาวเรือง
 • มะพร้าว
 • กล้วยน้ำว้า
 • อ้อย
 • นมสด
 • ตุ๊กตาช้าง หรือม้า

ขอพร สมดั่งใจนึก กับ 6 องค์เทพ

พระพิฆเนศวร ความสำเร็จและความราบรื่นในในทุกเรื่องของชีวิต

การบูชาองค์พระพิฆเนศวรนั้นเชื่อกันว่า ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเลิศในทุกศาสตร์ และเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และการเริ่มต้น โดยหลักทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้สถาปนาให้พระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดใด เพื่อเป็นการคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

สถานที่สักการะอยู่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถไปไหว้ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องสักการะที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • ธูป 9 ดอก
 • เทียน
 • ดอกไม้สด อาทิ ดอกมะลิ หรือดอกดาวเรือง
 • นมสด
 • ขนมหวานรสอ่อน
 • ผลไม้ หรือธัญพืช

ข้อห้ามสำคัญ ก็คือ ห้ามถวายเนื้อสัตว์ ขนมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไข่เด็ดขาด

ขอพร สมดั่งใจนึก กับ 6 องค์เทพ

พระสทาศิวะ ความสุขสมหวังทุกประการ

พระศิวะ นั้น ทั้งห้าเศียรมีพระนามแตกต่างกัน ดังนี้ อีศานะ ตัตปุรุษะ วามเทวะ อโฆระ และ สัตโยชาตะ ซึ่งล้วนเป็นพระนามแห่งพระศิวะ อันหมายถึง ภาวะทั้งห้าของจักรวาล หรือ ธาตุทั้งห้า ที่มี ดิน น้ำ ไฟ ลม อวกาศ สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทั้งห้าของพระเจ้า นั่นคือ สรรค์สร้าง รักษา ทำลาย ปลดปล่อย และสร้างมายาภาพ สีทั้งห้า นิกายทั้งห้า ของกลุ่มที่นับถือพระศิวะ

สถานที่สักการะอยู่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสามารถไปไหว้ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องสักการะที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • ธูปแดง 9 ดอก
 • เทียนแดง 1 คู่
 • กุหลาบแดง 9 ดอก
 • ผลไม้สีแดง
 • น้ำอ้อย
 • น้ำมะพร้าว
 • นมสด
 • ของหวานต่างๆ

ข้อห้ามสำคัญ คือ ไม่ควรไหว้ด้วย อาหารคาว

พระแม่อุมาเทวี อำนาจ วาสนา บารมี และความสุขในชีวิตคู่

การไหว้ พระแม่อุมาเทวี ว่ากันว่าองค์พระแม่เป็นผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบ ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ทำลายสิ่งชั่วร้าย และพระองค์ยังทรงประทานพรด้านความผาสุกทางการครองเรือนอีกด้วย พระแม่อุมาทรงเป็นชายาแห่งพระศิวะ ซึ่งเป็นผู้ทำลายสิ่งชั่วร้าย มหาเทพ 1 ใน 3 แห่งพระตรีมูรติ จึงทรงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติด้วย ซึ่งตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้ง 3 ได้แก่พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สุรัสวดี

สถานที่สักการะอยู่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ราชดำริ สามารถไปไหว้ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องสักการะที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • ธูป 9 ดอก แนะนำที่มีกลิ่นหอม
 • เทียน
 • ดอกไม้สด อาทิ ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ
 • ขนมรสชาติมัน
 • ผลไม้ทุกชนิด ยกเว้นผลไม้มีหนาม

ข้อห้ามที่กำหนด ณ เทวสถาน  มีดังนี้

 • ห้ามถวายดอกบัวบาน
 • งดเว้นการถวายเนื้อสัตว์ทุกชนิด
 • ห้ามนาเครื่องใช้สตรีมาถวาย
 • ห้ามนำพวงมาลัยหรือดอกไม้คล้องบนองค์พระแม่อุมาเทวี
 • ห้ามนำน้ำอบต่างๆ พรมบนองค์พระแม่อุมาเทวี
 • สตรีที่มีรอบเดือนควรงดขึ้นบนแท่นเทวสถาน

ขอพร สมดั่งใจนึก กับ 6 องค์เทพ

พระแม่ลักษมี ทรัพย์สิน เงินทอง และความรมั่งคั่งร่ำรวย

พระแม่ลักษมี เทพผู้ได้ชื่อว่าเทพีแห่งความงดงาม ความมั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคลาภ พระองค์มักประทานความสำเร็จ ในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ เคล็ดลับในการเสริมโชคลาภ บางคนเชื่อว่าขณะกราบสักการะให้นำเหรียญ 1บาท / 5บาท /10บาท ซึ่งเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวย วางไว้ด้านหน้าแท่นบูชา จากนั้นเมื่อท่องบทสวดบูชาเสร็จเรียบร้อยให้นำเหรียญนั้นกลับมาเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงในกระเป๋าสตางค์ เพื่อสร้างความโชคดีให้กับตนเอง

สถานที่สักการะ ขอพร อยู่ที่ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ สามารถไปไหว้ได้ทุกวันในช่วงเวลา 7.00-18.00 น. เครื่องสักการะที่ควรมีดังนี้

 • ธูป 9 ดอก
 • เทียน 1 คู่
 • ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ
 • น้ำสะอาด
 • นมจืด
 • โยเกิร์ต
 • ขนมหวาน
 • เหรียญหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง
 • ข้าวสาร
 • ธัญพืช
 • กล้วย
 • มะพร้าว

ข้อห้ามที่สำคัญ คือ ห้ามนำขนมที่มีส่วนประกอบของไข่