lifestyle ข่าว

บูชา พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

การบูชา พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ มีความเชื่อต่อกันมาว่า หากบูชาแล้วจะช่วยปลดหนี้สิน ค้าขายร่ำรวย การงานเจริญรุ่งเรือง การเรียนประสบความสำเร็จ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ ที่เราเรียกติดปากว่า พระเจ้าตากสิน นั้น ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงแต่จะได้รับการยกย่องเทิดทูนอย่างยิ่งจากชาวสยามในฐานะกษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปอีกด้วย

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ปู่ตาก ตะกุ อิตัล ตากสิน ราชะ โยตังอิ (3 จบ)

คาถาอาราธนา อัญเชิญดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จุดธูปบูชา 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา

“โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ”

การถวายเครื่องสักการบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

การสักการบูชา ที่พอจะสืบค้นมาได้ ทำให้ทราบว่า พระเจ้าตากสินทรงโปรดผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระกระยาหารที่เสวยเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารเดินทัพ เช่น เครื่องของแห้งต่างๆ แต่มีผู้ที่มีนิมิตได้บอกเล่าต่อกันมาว่า พระเจ้าตากสินทรงโปรด ข้าวต้มผัด และ ไข่ต้ม

นอกจาก ข้าวต้มมัด และ ไข่ต้ม แล้ว พระองค์ท่านยังโปรดผลไม้ไทย ผลไม้จีน อีกด้วย โดยเครื่องเซ่นไหว้แบบจีน ได้แก่

  • ไก่
  • หัวหมู
  • ซาแซ
  • น้ำผลไม้
  • น้ำหวาน
  • น้ำเปล่า ไม่ทรงโปรดน้ำจัณฑ์
  • ดอกไม้ ทำควรนำมาบูชา ให้เป็นจำพวก บายศรี รวมถึง ทรงโปรดสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ

อาจารย์วิญ มนัสกวิญ ชางประยูร กล่าวถึง ความเชื่อการบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า บารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การเรียน การงาน ปลดหนี้สินจากการค้าขาย โดยเรื่องการบนขอให้ปลดหนี้สินภาระเงินทองนั้นเริ่มเห็นในยุคช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกปี 2540 ซึ่งในช่วงยุคนั้นผู้คนเป็นหนี้เป็นสินกันมาก สิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

พระเจ้าตากสิน

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดธนบุรี เป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระเจ้าตากสิน ได้ผลักดันโดยไปยื่นเรื่องกับพระยาพหลพลพยุหเสนาเพื่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากนั้นรัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ ซึ่งนายทองอยู่ ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย จนได้แบบเป็นพระบรมรูปทรงม้าพระหัตถ์ขวาเงื้อพระแสงดาบดังที่เห็นในปัจจุบันขึ้น เมื่อราวปี 2480

การก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ได้เป็นไปโดยราบรื่น เนื่องมาจาก เกิดเหตุสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงจังหวะนั้นพอดี ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายต่อหลายครั้ง จึงทำให้โครงการที่ตั้งใจสร้าง จำเป็นต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว ต่อมาได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อปีพุทธศักราช 2497 ในสมัยรัฐบาล จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ใช้เวลาสร้างทั้งสิ้นเกือบ 20 ปี

อนุสาวรีย์ พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ มีความสูงของอนุสาวรีย์อยู่ที่ 8.59 เมตร กว้าง 1.8 เมตร ยาว 3.5 เมตร โดยมีเอกลักษณ์สำคัญ คือ สร้างเป็นรูปหล่อทองสัมฤทธิ์บรมรูปทรงม้า ทรงพระมาลา ยกกรข้างขวา ชูดาบ พร้อมที่จะเผชิญกับข้าศึก

อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติประวัติ เกียรติยศ เกียรติคุณให้ปรากฏกับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อมา โดยกำหนดเอาวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันถวายบังคมราชสักการะคล้ายวันปราบดาภิเษก เสด็จขึ้นเสวยราชย์

อาจารย์วิญกล่าวถึงบันทึกเรื่องราวมหัศจรรย์ในวันที่พระองค์ท่านกำเนิด โดยมีการเล่าสืบต่อกันมาว่า ได้เกิดเหตุฟ้าผ่ามาที่เสาเรือนในยามกลางวันแสกๆ ทั้งที่ไม่มีฝนตก พอคลอดมาได้ 1 วัน ก็เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ คือมีงูเหลือมตัวใหญ่เข้ามาขดรอบกระด้งที่รองกายของพระองค์ เป็นเรื่องราวที่สร้างความพิศวงและตกใจ แก่ พ่อแม่ ญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก บวกกับที่ครอบครัวเชื่อเรื่องโชคลาง จึงคิดได้อย่างเดียวว่านี่คือสัญญาณบอกเหตุเป็นลางร้ายของเด็กที่เกิดมา จึงนำเรื่องราวไปบอกกล่าวแก่ เจ้าพระยาจักรีให้ทราบ เมื่อพระยาจักรีฟังเรื่องแล้ว ท่านพินิจพิเคราะห์ลักษณะอยู่หลายประการ จึงเอ่ยปากขอรับไปเลี้ยงดู และตั้งชื่อให้ว่า สิน หลังจากนั้นจึงปรากฏลางดี ทำให้บังเกิดลาภยศ เงินทองไหลมา เทมา บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามเรื่องราวดีดี คลิปเกี่ยวกับการบูชา การสวดมนตร์ เรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ Powerful TV