5 เครื่องดื่มที่คนเป็นโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง

สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ(International Diabetes Federation : IDF) กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก โดยปีนี้รณรงค์เรื่อง “Diabetes : Protect Your Family คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้” เป็นการเน้นให้สมาชิกในครอบครัวช่วยกันควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการป่วยด้วยโรคเบาหวานแก่สมาชิกคนอื่นในครอบครัวอีกด้วย

เปิดเกาะรัตนโกสินทร์ เทศกาลดีดีที่ไม่ควรพลาด

ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดี แนะนำมาที่มิวเซียมสยาม ภายใต้สถาบันพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยได้มาสัมผัสลมหนาวและสัมผัสสีสันของวัฒนธรรมหลากหลายเฉดสีในงาน “Cultural District เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์” ครั้งแรกของประเทศไทย

หน้าหนาวนี้ดื่มสุราคลายหนาวอาจอันตรายถึงชีวิต

กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบยช.) ออกมาเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความหนาวเพราะอาจอันตรายถึงชีวิตได้

กรมสุขภาพจิตแนะเสริมความผูกพันในครอบครัวด้วยเทศกาลลอยกระทง

กรมสุขภาพจิต แนะครอบครัวใช้เวลาร่วมกันในเทศกาลลอยกระทงเพื่อเสริมสายใยรักความผูกพันในครอบครัว และปลูกฝังเด็กไทยให้ช่วยกันรักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เตือนผู้ชอปปิงโปรโมชัน 11.11 ระวังถูกมิจฉาชีพหลอก

กิจกรรมชอปปิงออนไลน์ 11.11 Singles’ Day หรือวันคนโสด ในวันที่ 11 พ.ย. ถือเป็นวันที่มีการจัดโปรโมชันส่วนลดชอปปิงออนไลน์มากมายทั่วโลกเป็นประจำทุกปี และช่วงนี้อาจมีมิจฉาชีพถือโอกาสเข้ามาหลอกลวงผู้ซื้อออนไลน์ได้ ฉะนั้นต้องชอปปิงอย่างระมัดระวังให้ดี

1 2 3 6