svasdssvasds

สถานการณ์น้ำวันนี้! ฝนตกหนักบางแห่ง เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลัน

สถานการณ์น้ำวันนี้! ฝนตกหนักบางแห่ง เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลัน

สรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน 15 ก.ย. 2565 วันนี้ฝนตกหนักบางแห่ง เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ลงพื้นพร้อมสั่งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และช่วยเหลือประชาชน

สถานการณ์น้ำวันนี้! ฝนตกหนักบางแห่ง เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลัน สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 15 ก.ย.65 65 เวลา 7.00 น.

- ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

-เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง ดังนี้

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ แพร่ น่าน กำแพงเพชร และตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และยโสธร ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี และตราด และภาคตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธุ์ และเพชรบุรี

- เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง

บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ของ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด

- เฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บกักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 13 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล กิ่วคอหมา กิ่วลม แม่มอก ทับเสลา กระเสียว อุบลรัตน์ ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน คลองสียัด บางพระ และหนองปลาไหล

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สถานการณ์น้ำวันนี้! ฝนตกหนักบางแห่ง เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลัน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ หลังฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยได้สั่งการดังนี้

กรุงเทพมหานคร หน่วยทหาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กอนช. ประสานกับกรุงเทพมหานคร ในการอำนวยการ กำกับ ติดตาม และประสานงานเพื่อลดปัญหาอุปสรรค หรือการขอสนับสนุนกำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่ยังเป็นข้อจำกัดของกรุงเทพมหานคร ให้เพียงพอในการสูบน้ำ ระบายน้ำ เพื่อประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหรือเกินศักยภาพที่คลองและแม่น้ำจะรับได้

พร้อมทั้งให้ กอนช.เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือประชาชน และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือสถานการณ์ฝนที่จะมาเพิ่มอีกระลอกให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด