svasdssvasds

เปิดจดหมาย หมอยงขอยกเลิกการจัดสรร วัคซีนไฟเซอร์ เพราะดูแลบุคลากรดีแล้ว

เปิดจดหมาย หมอยงขอยกเลิกการจัดสรร วัคซีนไฟเซอร์ เพราะดูแลบุคลากรดีแล้ว

กรมควบคุมโรค เปิดจดหมาย จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ซึ่งมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นหัวหน้า โดยชี้แจงว่า ไกรมควบคุมโรค ม่ได้จัดสรรไฟเซอร์ให้ศูนย์นี้ ขณะที่ศูนย์ที่มี "หมอยง" เป็นหัวหน้า ก็บอกว่า ดูแลบุคลากรดีอยู่แล้ว ไม่ต้องกระตุ้นภูมิใดๆ

กรมควบคุมโรค ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กและ ทวิตเตอร์ @ddc_riskcom โดยใช้ข้อความว่า "ชี้แจงข้อเท็จจริง" กรมควบคุมโรค ชี้แจง ไม่มีการจัดส่งวัคซีนให้ ศ.นพ.ยง เนื่องจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ได้ดูแลบุคลากรที่ทำการตรวจโรคเป็นอย่างดี จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใด
.

.
โดยคำชี้แจงของ กรมควบคุมโรค ออกมาทางในช่วงเวลา (6 ส.ค.64) เวลา 21.22 น. เพื่อเป็นการชี้แจงขอเท็จริง หลังจากก่อนหน้านี้ ในโลกออนไลน์ มีการรายงานข่าวการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ให้แต่ละจังหวัด 322,800 โดส โดย สำหรับ กรุงเทพมหานคร จัดส่งไปที่สถานพยาบาล รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 162 แห่งทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งหมด 120,000 โดส โดยในจำนวนนี้พบการจัดสรรให้ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ได้จำนวน 20 โดสด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายละเอียดหนังสือจาก ศ.นพ.ยง ที่ส่งถึง อธิบดีกรมควบคุมโรค ในวันที่ 6 ส.ค.64  หลังจากมีประเด็นข่าว มีกา ตั้งหัวข้อจดหมายของ "หมอยง" มายังกรมควบคุมโรค   ว่าด้วยเรื่อง "ขอยกเลิก การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ มายังศูนย์ฯ"
.
โดย จดหมายจาก "หมอยง" ให้เหตุผลว่า ไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯนั้น   ได้รับทราบว่าทางศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ฯ จำนวน 20 โดส
.
 ขณะนี้ทางศูนย์ได้ดูแลบุคลากรที่ทำการตรวจโรคโควิดได้เป็นอย่างดี จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตั้นภูมิตต้านทานแต่อย่างใด ทางศูนย์ฯ จึงขอเรียนมาเพื่อขอยกเลิกจำนวนวัคซีนทั้งหมด  20 โดส ที่ทางกรมความคุมโรคจัดสรรไม่ว่าจะจัดสรรทางตรงหรือผ่านสำนักอนามัยแต่อย่างใด

letter

related