svasdssvasds

ลดหย่อนภาษี 2563 ฉบับมนุษย์เงินเดือน ลดยังไงได้บ้าง?

ลดหย่อนภาษี 2563 ฉบับมนุษย์เงินเดือน ลดยังไงได้บ้าง?

และแล้วเวลาก็เวียนมาถึงฤดู ยื่น - ลดหย่อนภาษี ประจำปี 2563 อีกครั้ง ซึ่งปีนี้ขยายเวลาให้สามารถยื่นได้ถึง 30 มิ.ย. 64 หน้าที่คนไทยทุกคนที่มีรายได้เพื่อให้รัฐนำมาใช้พัฒนาประเทศต่อ แต่ก่อนที่เราจะถูกเก็บภาษี จริงๆสามารถซื้อประกันหรืออะไร เอาไว้ลดหย่อนภาษีได้บ้างนะ? เดี๋ยวโอ๋สรุปให้

       ใกล้ถึงกำหนดหมดเวลา ยื่นภาษี2563 แล้วในวันที่30มิถุนายนนี้ เป็นหน้าที่ที่เราคนไทยทุกคนที่มีรายได้ มีเงินเดือน ต้องยื่นและเสียภาษีในแต่ละปี ใครฐานเงินเดือนสูงๆนี่จ่ายไปไม่ใช่น้อย จริงๆถ้ารู้ตัวเลือกดีๆ มีวิธีการลดหย่อนภาษีได้มากอยู่ มีอะไรซื้อได้บ้าง? ลดหย่อนของปีที่แล้ว2563 อาจไม่ทัน เป็นความรู้ไว้เตรียมซื้อลดหย่อนรอบปี 2564 แล้วกันนะ

 

หมวดส่วนตัวและครอบครัว

- ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

- ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี

- ค่าลดหย่อนบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย 30,000 บาท ใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดและบุตรบุญธรรมที่ถูกกฏหมาย ไม่เกิน 3 คน

- ค่าลดหย่อนการอุปการะเลี้ยงดู พ่อแม่และพ่อแม่คู่สมรสถูกกฏหมาย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน โดยสิทธิลดหย่อนบิดามารดาใช้ได้ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องระบุลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองว่า ลูกคนไหนจะเป็นคนเลี้ยงดู

- ค่าอุปการะคนพิการ ทุพพลภาพ ไม่เกิน 60,000 บาท/คน แต่ผู้พิการจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะ

 

หมวดประกัน เงินออม ลงทุน

- ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาทต่อปี

- เบี้ยประกันชีวิต หักได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

- เบี้ยประกันชีวิต คู่สมรส  หักได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้

- เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท 

- ถ้าเป็นประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

- เบี้ยประกันสุขภาพ พ่อแม่ หักได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาทจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเอาไปคำนวณภาษี

- เงินสะสมกองทุน กบข. และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือไม่เกิน 500,000 บาท

- เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ตามที่จ่ายจริงไม่เกินจำนวน 13,200 บาท

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หักภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท

- เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ไม่เกิน 15% ของเงินได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

- กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท

 

อสังหาริมทรัพย์ (ดอกเบี้ยบ้าน ก็นำมาลดได้นะ)

- ดอกเบี้ยบ้าน ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

- ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกปี พ.ศ. 2558 ราคาไม่เกิน 3 ล้าน หย่อนได้ 20% ของราคาบ้าน 5 ปี (เฉลี่ยปีละ 4%)

- ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกในปี พ.ศ. 2562 ราคาไม่เกิน 5 ล้าน ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 

เงินบริจาค(ใครใจบุญ ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะจ้ะ)

- เงินบริจาคทั่วไป  เพื่อการศึกษา สถานพยาบาลของรัฐ กีฬา และประโยชน์สาธารณะ  ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนภาษี

- เงินบริจาคให้พรรคการเมือง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

 

เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

-ใบ 50 ทวิ (ขอที่ HR เลย) คือ หนังสือรับรองภาษีเงินได้

-เอกสารประกอบการซื้อประกัน จ่ายดอกเบี้ย ใบเสร็จต่างๆเมื่อซื้อของ บิลบริจาค  เก็บมายื่นให้ครบ ส่วนมากจัดส่งให้ที่บ้าน หรือทาง Email

       รู้แบบนี้แล้วลองทบทวนดูสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นของปีที่ผ่านมาว่าตัวเองสามารถลดหย่อนด้วยข้อไหนได้บ้าง แต่สำหรับใครที่ไม่เคยซื้อเตรียมเอาไว้เลย โดนภาษีเต็มๆแนะนำให้ไปปรึกษาธนาคารก่อนได้นะคะ ทั้งเรื่องของประกันต่างๆและกองทุน เพราะโอ๋เองก็เริ่มจากศึกษาข้อมูลง่ายๆและปรึกษาธนาคารนี่แหละค่า หวังว่าจะช่วยทุกคนเหลือเงินเก็บใช้กันมากขึ้นนะคะ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีบุคคลธรรมดา - ผู้ประกอบการ

ยูทูบเตรียมเรียกเก็บภาษี ณ ที่จ่ายจากครีเอเตอร์

ภาษีกับความตายคือ2สิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ แม้ว่ารัฐและเทวดาจะเลื่อนให้เรา

related