svasdssvasds

เช็กพื้นที่ ระวังน้ำท่วม ดินถล่มตลอดสัปดาห์นี้ถึง 14 กันยายน

กอนช. ประเมินสถานการณ์ฝน ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พบ 9 – 12 กันยายน 2564 
มีพื้นที่เสี่ยง ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินถล่ม หลายพื้นที่ดังต่อไปนี้

ระวังน้ำท่วม

  • ภาคกลาง

บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ภาคเหนือ

บริเวณแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แม่น้ำเข็ก และแม่น้ำแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 

แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี แม่น้ำปิง คลองวังเจ้า  และคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริเวณแม่น้ำชี ช่วงอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และแม่น้ำมูล ช่วงอำเภอพิมาย และลำเชียงไกร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

  • ภาคตะวันออก

บริเวณแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บริเวณแม่น้ำโขง บริเวณจังหวัดเลย จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ระวังดินถล่ม

  • ภาคเหนือ

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง 

ตาก พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อุทัยธานี

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

  • ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนดำเนินการ
1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม มากกว่า 90 มิลลิเมตร
ใน 24 ชั่วโมง   และจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำ

2. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำ ที่มีน้ำ มากกว่า ร้อยละ 90  หรือเกณฑ์ควบคุมสูงสุด  พร้อมพิจารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก

3. ตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรง ของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ แนวคันริมแม่น้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ  พร้อมรับน้ำหลาก 

4. เตรียมแผนเผชิญเหตุน้ำหลาก บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบสื่อสารสำรอง เพื่อพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
 
5. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมอพยพได้ทันที

related