svasdssvasds

No Fast fashion กันเถอะ เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจีนจะใหญ่กว่ากำแพงเมืองจีน

No Fast fashion กันเถอะ ลดการซื้อ การใช้ตามกระแส เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจีนกำลังจะมากกว่า น้ำหนักกำแพงเมืองจีนแล้ว หากกำจัดไม่ถูกวิธี และ มีปริมาณมากเกิน ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และธรรมชาติ

       ปัจจุบัน ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญเหมือนกัน  ทั้งปริมาณที่ล้นโลก และเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราซื้อ เราเปลี่ยนบ่อยกันแทบทุกปี เช่น Smartphone , Notebook , Battery , TV , กล้อง ภายในจะมีสารโลหะหนักที่อันตราย ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ พอเราทิ้ง มันไปไหน? ขยะเหล่านี้เป็นอันตราย ถ้าเราทิ้ง หรือ กำจัดไม่ถูกวิธี

หากเผา เกิดควันสีดำทำลายชั้นบรรยากาศ ทำให้โลกร้อน เข้าสมูกสูดดม อันตรายต่อปอด และร่างกาย

หากฝังกลบ ซึมลงและทำลายชั้นดิน แหล่งน้ำ ปนเปื้อนและย้อนกลับมาในห่วงโซ่อาหาร 

เช่น

- ตะกั่ว  บัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์ ทำลายระบบประสาท ไต การสืบพันธุ์ พัฒนาการทางสมองของเด็ก 

- ปรอท มักพบในตัวตัดความร้อน สวิตซ์ จอแบน ทำลายอวัยวะ สมอง ไต และเด็กในครรภ์ ถ้าลงสู่แหล่งน้สามารถสะสมในสิ่งมีชีวิตตามห่วงโซ่อาหาร

อ่านเรื่องราวต่อได้ที่ : จีนหวั่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพิ่มขึ้นจนมีนำหนักมากกว่ากำแพงเมืองจีน

 

related