svasdssvasds

เงินเยียวยา น้ำทะเลหนุนสูง ของ กทม. แจกเท่าไหร่ ใครได้บ้าง เดี๋ยวสรุปให้ฟัง

เงินเยียวยาน้ำทะเลหนุนสูงของ กทม. แจกเท่าไหร่ ใครได้บ้าง? หลังเกิด น้ำท่วมกรุงเทพ 8 - 9 พ.ย. ท่ีผ่านมา เดี๋ยวสรุปให้ฟัง

กรุงเทพมหานคร รู้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากเหตุ น้ำทะเลหนุนสูงเกินคาด กระแสลมแรง คันกั้นน้ำชั่วคราวมีช่อง ส่งผลให้ น้ำล้น เข้าท่วมบ้านชาวกรุงริมแม่น้ำ หลายพื้นที่ ต้นเดือน 8 - 9 พ.ย. ที่ผ่านมา
       ล่าสุดออกแนวทางช่วยเหลือ แจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ น้ำทะเลหนุนสูง  8 - 9 พ.ย. 64 19 เขต โดยให้แต่ละเขต ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

ส่วนแจก เงินเยียวยา จะพิจารณาตามความเหมาะสม และความช่วยเหลือ มี 4 ประเภท

1. เงินช่วยเหลือ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักชั่วคราว เงินทุนอาชีพ

2. สิ่งของ  วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน เครื่องอุปโภคบริโภค ยา เครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพ 

3.บริการ  ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน 3 มื้อ ค่าจัดสร้างหรือดัดแปลงสถานที่พักชั่วคราว

4.เงินสนับสนุนทางการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลและประถม จนถึงระดับปริญญาตรี เร่งให้ปภ.ประสานสำนักงานเขต สำรวจความเสียหายให้เสร็จใน 19 พ.ย.  น่าจะจ่ายเงินเยียวยา หรือให้ความช่วยเหลือได้ในสัปดาห์หน้า 

related