svasdssvasds

อยากพัฒนาธุรกิจสู่ โมเดิร์นเทรด ทำไง? อบรมออนไลน์ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE

ข่าวดีสำหรับ SME หรือ วิสาหกิจชุมชน เพราะดีพร้อม(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ผนึกกำลัง ซีพี ออลล์ จัดอบรมออนไลน์ฟรี DIPROM MOVE TO MODERN TRADE เสริมศักยภาพธุรกิจให้ SME และวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการขาย ขยายธุรกิจแบบแข็งแกร่ง สู่ตลาดโมเดิร์นเทรด

       ดีพร้อม หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกกำลัง “ซีพี ออลล์” กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรอุตสาหกรรม ด้วยกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE อบรมออนไลน์ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของ ผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มช่องทางการขาย ขยายธุรกิจแบบแข็งแกร่ง สู่ตลาดโมเดิร์นเทรด

Modern Trade คือ?

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ
ข้อดี คือ ช่วยให้สินค้าเราเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้าง สร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ เน้นความสะดวก สบาย มีสินค้าให้เลือกเยอะ และมีร้านอยู่ทั่วประเทศ


ถ้าอยากจะนำสินค้า
ไปขายในตลาด Modern trade ทำยังไง?

มาหาคำตอบได้ใน โครงการอบรมออนไลน์ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) ผนึกกำลัง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ปั้น SME และ วิสาหกิจชุมชน สู่ ตลาดโมเดิร์นเทรด

       ผ่าน “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ส่งเสริม SME และ ผู้ประกอบการธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน เปิดประตู สู่โอกาสใหม่ๆ ที่ใหญ่มากขึ้น ซึ่งถือเป็นโมเดลความร่วมมือสำคัญ ระหว่างภาครัฐและเอกชน มุ่งขับเคลื่อน SME ให้เติบโต ให้แข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

งานสัมมนาครั้งนี้ อบรมอะไรบ้าง?

เรียนรู้ตั้งแต่การเขียน Business Plan

การทำ Marketing Plan

เทคนิคการหาทุนเสริมธุรกิจ

การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ

การออกแบบผลิตภัณฑ์

เทรนด์ธุรกิจยุค 5G

ยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ 7สนับสนุน SME ขับเคลื่อนโดยบริษัท ซีพี ออลล์
รวมถึงสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ดีพร้อม


สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทั้ง 7 ครั้ง จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสในการผลักดันเข้าสู่ตลาด MODERN TRADE

 

เปิดรับสมัครยังไง?

 ผู้ประกอบการ SME และ วิสาหกิจชุมชนที่สนใจ สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 12 พ.ค. อบรมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เริ่มครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2565 นี้ 

สอบถามข้อมูลได้ที่ www.diprom.go.th และwww.facebook.com/dipromindustry
-กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
-โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 ต่อ 1806-1807

related