"ซีพี ออลล์" จ่อฟ้อง ดำเนินคดีคนเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทำบริษัทเสียหาย

07 ก.ค. 2564 เวลา 7:20 น. 37

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ถึงการการดำเนินการทางกฎหมาย เหตุคนเผยแพร่ข้อมูลเท็จ บิดเบือนความเป็นจริง และหมิ่นประมาทบริษัท ทำให้เสียหาย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์

7 ก.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก CPALL ได้ออกประกาศถึงเรื่องการดำเนินการทางกฎหมาย กรณีคนที่นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หมิ่นประมาทบริษัท ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสังคมออนไลน์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยระบุตามข้อความแถลงการณ์ว่า...แถลงการณ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง "การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริง ข้อความหมิ่นประมาทบริษัท ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์" ข้อความหมิ่นประมาทบริษัท ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ตามที่ปรากฏว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริง ข้อความหมิ่นประมาท เกี่ยวกับบริษัท ซีพี อลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ และยังปรากฏเพิ่มเติมว่ มีบุคคลบางกลุ่มได้ปลอม เลียนแบบ เผยแพร่ รวมถึงทำให้เสื่อมค่า (Diuion) ซึ่งชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้า 7-Eleven เครื่องหมายบริการของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งการกระทำของบุคคลตังกล่าวได้ก่อให้กิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท ละสร้างความสับสและเข้าใจผิดต่อบริษัทเป็นอย่างมากบริษัทในฐานะองค์กรเอกชน และบริษัทมหาชน ได้ประกอบธุรกิจโดยสุจริต และยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศซาติ ประชาชน สังคมและซุมชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย เป็นสำคัญ บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมรับการติซมในการดำเนินงานของบริษัทในทางสุจริตและอยู่บนพื้นฐานของความจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปมีสิทธิในการกระทำได้อย่างไรก็ตาม หากการติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง หรือข้อความหมิ่นประมาท ประกอบกับการปลอม เลียนแบบ เผยแพร่ รวมถึงทำให้เสื่อมค่า (Dilution) ซึ่งชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการของบริษัท อันส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายทางชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง และถูกทำให้เสื่อมเสียซึ่งความไว้วางใจต่อสาธารณะ บริษัทก็มีความจำเป็นในการดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริง ข้อความหมิ่นประมาท และใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้ เครื่องหมายบริการของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการทางกฎหมายของบริษัทเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิ และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเท่านั้น

"ซีพี ออลล์" จ่อฟ้อง ดำเนินคดีคนเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ทำบริษัทเสียหาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด