svasdssvasds

สรุปให้...รู้จัก กฏหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

กฏหมาย PDPA เกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง? ควรต้องรู้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 2565 เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวบุคคลของเรา ไม่ให้ถูกละเมิด รายละเอียดเป็นยังไง เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

รู้จัก กฏหมาย PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำลังจะบังคับใช้ 1 มิ.ย. นี้  ทั้งฉบับ


เพราะ Data is King ใครยิ่งมีข้อมูลเยอะ ยิ่งได้เปรียบในการทำธุรกิจ
ข้อมูลเรา ถูกเปลี่ยนเป็นเงิน ให้เจ้าของธุรกิจได้มหาศาล
ก่อนสมัครใช้แอป การเก็บข้อมูลเราไป โดยไม่ขออนุญาต
เป็นการละเมิดเราอยู่ เพื่อผลประโยชน์  เช่น
ขายเบอร์เรา ให้บริษัทประกัน บัตรเครดิต
ซื้อฐานข้อมูลเบอร์เรามาจากที่อื่นและโทรไปหาโดยเราไม่รู้เรื่อง

โฆษณาบน Social Media
จากข้อมูลการใช้งานของเรา Cookies โดยที่เราไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ยินยอมให้แอปนั้นเก็บซะหน่อย เป็นต้น

PDPA  คืออะไร?
Personal Data Protection  (2019)

คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
เพื่อ ปกป้องข้อมูลส่วนตัวบุคคลของเรา ไม่ให้ถูกละเมิด ให้คนเก็บเอาไปใช้เท่าที่เราอนุญาต
ฝ่าฝืน มีบทลงโทษ ปรับสูงสุด 5 ล้าน  จำคุกสูงสุด 1 ปี 

ข้อมูลส่วนบุคคล อะไรบ้าง ที่ PDPA คุ้มครอง?
ข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลใดคนหนึ่งได้ ไม่ว่าตรงหรืออ้อม  เช่น

ชื่อ สกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลสถานที่อยู่
สิ่งระบุอัตลักษณ์ออนไลน์ (คุ้กกี้ไอดี)
IP address
สิ่งที่ระบุอัตลักษณ์ทางกายภาพ
สรีรวิทยา พันธุกรรรม สภาาวะทางจิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
ข้อมูลแฝง (ภาพเบลอคน) เข้าข่าย
แต่ข้อมูลนิรนาม (ภาพเงาคน ดำๆ ) ไม่เข้ากฏหมายนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
มีโทษทางอาญา ถ้าหากใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น
เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ พันธุกรรม
ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลชีวภาพ กรุ้ปเลือด ลายนิ้วมือ
ความเห็นการเมือง
พฤติกรรมทางเพศ

กฏหมาย PDPA ไม่ใช้ กับเรื่องไหนบ้าง?
1.ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือในครอบครัว
เช่น เอารูป ภรรยาโพสต์ขึ้น โซเชียลมีเดีย
household activitie เป็น personal use   กฏหมายเว้นให้

2.การดำเนินการของรัฐ ที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคง
ป้องปรามฟอกเงิน คลัง ปลอดภัยปชช นิติวิทย์ ปลอดภัยไซเบอร์
 

3.เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อกิจการสื่อมวลชน
ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ หรือ ประโยชน์ สาธารณะ เพราะสื่อต้องทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแต่ต้องใช้ภายใต้กรอบวิชาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ เป็นหลักการสากล  PDPA ก็เคารพกฏหมายนี้
แต่ใครคือสื่อ? หรือต้องพิสูจน์ให้ทราบได้ว่า โพสต์ในฐานะสื่อมวลชน และ สื่อ ต้องพิสูจน์ให้ได้ ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสมาชิก คุ้กกี้ ไอดี ไม่ได้รับข้อยกเว้น ต้องบังคับใช้ตามกฏหมาย PDPA


4.สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา
คณะกรรมาธิการ ให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการพิจารรณาตามหน้าที่และอำนาจของสภาหรือคณะกรรมาธิการ ออกนอกสภาไม่ได้

5. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

6.ดำเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิก

 

ใครเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบ้าง?
-   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

ผู้ควบคุมข้อมูล  (Data Controller) 
คน บริษัท องค์กร ที่ตัดสินใจว่าจะมีการประมวล เก็บข้อมูลนี้ไปใช้เพื่ออะไร

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ คน ที่ประมวลผลข้อมูล
ภายใต้คำสั่ง หรือในนามของ ผู้ควบคุม ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเอง 

related