svasdssvasds

โรค RSV คืออะไร ติดทางไหน อาการ วิธีป้องกัน ระบาดหนักหน้าฝน เด็กเล็กเสียชีวิต

โรค RSV คืออะไร ติดได้จากไหน อาการ วิธีป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง มักพบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระบาดหนักช่วงฤดูฝนในไทยเป็นประจำ อาการทั่วไปเหมือนหวัด แต่ในบางคนที่รุนแรง อาจถึงขั้น ระบบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้

       ทำความรู้จักโรค RSV คืออะไร ? ติดได้จากไหน อาการ วิธีป้องกัน ทำยังไง? ทำความรู้จัก เชื้อ RSV ไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง มักพบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระบาดหนักช่วงฤดูฝนในไทยเป็นประจำ อาการทั่วไปเหมือนหวัด แต่ในบางคนที่รุนแรง จะมีไอหนัก ไข้สูง หอบ มีเสียงวี๊ด ครึดคราด ขณะหายใจ รีบไปพบแพทย์ เสี่ยงปอดบม อาจถึงขั้น ระบบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้

related