svasdssvasds

เช็กคะแนน และพฤติกรรม ตัดแต้มใบขับขี่ ดีเดย์ 9 ม.ค. 2566

เช็กคะแนน และพฤติกรรม ตัดแต้มใบขับขี่ ดีเดย์ 9 ม.ค. 2566

รวมครบจบที่นี่ เช็กเงื่อนไขและพฤติกรรมที่ทำให้ถูกตัดแต้มใบขับขี่ เหลือ 0 คะแนน ถูกสั่งห้ามขับรถ 3 เดือน อยากได้คะแนนคืนต้องทำยังไง? เช็กคะแนน เช็กแต้มใบขับขี่ต้องทำอย่างไร? เดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟัง

เริ่มแล้ว ระบบตัดแต้มใบขับขี่ 9 ม.ค. 66 ขับรถเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด ฝ่าไฟแดง โดนตัดกี่คะแนน?

       9 ม.ค. ผู้ที่มีใบขับขี่ทุกประเภท จะมีคะแนนความประพฤติ หรือ ระบบตัดแต้มใบขับขี่ คนละ 12 คะแนน  หากทำผิดตามกฎจราจร ตำรวจก็จะบันทึกและหักคะแนนไปเรื่อยๆ ตามฐานข้อมูลใบสั่ง PTM สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเราสามารถเช็กใบสั่ง ชำระค่าปรับ เช็กคะแนนได้ที่  เว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์ (e-Ticket)  https://ptm.police.go.th/ 
 

โดนตัดคะแนนใบขับขี่จนเหลือ 0 คะแนน จะโดนอะไร?

  •  0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน หากฝ่าฝืนไปขับ โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156 
  •  หากถูกสั่งใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน  ครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่


เกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1) กลุ่มอันตรายมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ (20 ฐานความผิด) 4 ระดับ 
- ตัด 1 คะแนน  เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 
- ตัด 2 คะแนน  เช่น  ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ฝ่าไฟแดง) 
- ตัด 3 คะแนน  เช่น ขับรถชนแล้วหนี
- ตัด 4 คะแนน  เช่น เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

2) กลุ่มความผิดอื่น กฎหมายที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง  42 ฐานความผิด 
กลุ่มนี้จะไม่ถูกตัดคะแนน ถ้าชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนด เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง  จอดในที่ห้ามจอด  ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ  เป็นต้น
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การคืนคะแนนหลังถุูกตัดแต้มใบขับขี่ 
       คะแนนที่ถูกตัดไป จะคืนคะแนนโดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 1 ปี และการคืนคะแนนเมื่อผ่านการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก เว้นแต่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน  จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ได้รับแค่  8 คะแนน ถ้าเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ขอเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกได้ แต่ทำได้เพียงปีละ 2 ครั้ง หากเหลือ 0 คะแนน  ขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกได้ จะได้ 12 คะแนน

การอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ พร้อม ใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กรมการขนส่งทางบก จังหวัดทุกจังหวัด  

จ่ายค่าปรับช่องทางไหนบ้าง?
24 ชั่วโมง  ผ่านแอปพลิเคชัน  “Krungthai NEXT”  และ “เป๋าตัง” และเว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน (e-Ticket) https://ptm.police.go.th/  
 

related