ลงทะเบียน “หมอพร้อม” รอบแรก เรื่องควรรู้ก่อนลงทะเบียนฉีดวัคซีน

01 พ.ค. 2564 เวลา 8:38 น. 26

วันนี้เปิดลงทะเบียน “หมอพร้อม” เพื่อทำการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19 ใน 2 กลุ่ม ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เช็กคุณสมบัติกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และมีรายละเอียดอะไรเพิ่มบ้าง

หมอพร้อม

ใครลงทะเบียน หมอพร้อม จองคิวรับวัคซีนในรอบแรกนี้ได้บ้าง?

ผู้ที่ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบแรกต้องเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่

1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 

3. โรคไตวายเรื้อรัง 

4. โรคหลอดเลือดสมอง 

5. โรคอ้วน 

6. โรคมะเร็ง

7. โรคเบาหวาน 

ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด รอบแรกนี้แล้วจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไร?

สำหรับรอบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังนี้ จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะเข้ารับบริการฉีด วัคซีนโควิด 19 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป

 

ต้องรีบจอง วัคซีนโควิด 19 ไหม?

ในการรับวัคซีนโควิด 19 รอบแรกนี้ (มิ.ย. - ก.ค. 64) มีวัคซีนของ AstraZeneca ที่จัดหาไว้ทั้งสิ้น 16 ล้านโดส ซึ่งจะครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของกลุ่มประชากรเป้าหมายในรอบนี้ที่มีอยู่ประมาณ 16 ล้านคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมเป้าหมายทั้งสิ้นที่ 50 ล้านคน (70% ของประชากร) ภายในสิ้นปีนี้ 

แล้วรอบประชาชนทั่วไปจะเป็นเมื่อไหร่?

ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนฉีด วัคซีนโควิด 19 ฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และจะเริ่มเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สามารถจองคิวรับวัคซีนได้ช่องทางไหนบ้าง?

1. LINE OA หมอพร้อม 

2. โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา 

3. อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบแรกนี้มาจากไหน?

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยคัดกรองจากประวัติการรักษา

ถ้ารายชื่อตกหล่นต้องทำอย่างไร?

ถ้าพบว่ารายชื่อตกหล่น ให้แจ้งไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา เพื่อนำรายชื่อเข้าระบบหมอพร้อม

ลงทะเบียนแล้วรับวัคซีนได้ที่ไหนบ้าง

สามารถเลือกสถานที่รับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลภูมิลำเนา หรือศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม

ฉีดวัคซีนแล้ว กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติก่อน New Normal ได้เลยไหม

เมื่อได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาหลังจากรับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งยังคงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด-19 แล้วเกิดอาการป่วยได้ แต่จะลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตลง จึงขอแนะนำให้ทุกท่านยังคงใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะมีประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุข

 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

หมอพร้อม

 

สรุปคือ การลงทะเบียน “หมอพร้อม” รอบแรก
ถ้าคุณอยู่ใน 2 ข้อนี้

1. อายุเกิน 60 ปี 
2. มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะ 7 โรคนี้ 
     - โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 
     -โรคหัวใจและหลอดเลือด
      -โรคไตวายเรื้อรัง 
      -โรคหลอดเลือดสมอง 
      - โรคมะเร็ง 
      - โรคเบาหวาน 
      -โรคอ้วน 

แต่ถ้าคุณไม่เข้าข่ายนี้ สามารถรอลงทะเบียนในรอบถัดไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด