svasdssvasds

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ไอเท็มเช็กสุขภาพยุคโควิด-19 อ่านค่าอย่างไร?

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ไอเท็มเช็กสุขภาพยุคโควิด-19 อ่านค่าอย่างไร?

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ที่ใช้กันในโรงพยาบาลกลายเป็นไอเท็มที่ตอนนี้หลายคนหามาไว้ติดบ้าน เพื่อเช็กอาการและสุขภาพของตนเองในตอนนี้ เรามาทำความรู้จักเจ้าเครื่องเล็กๆ เครื่องนี้กันดีกว่าว่ามันคืออะไร ใช้อย่างไร ใช้ยากมั้ย และวิธีการแปลผลทำยังไง

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Fingertip Pulse  Oximeter หรือ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ที่อ่านโดยปล่อยคลื่นแสงผ่านบริเวณเล็บและปลายนิ้ว ใช้หลักการดูดซับสเปกตรัมของฮีโมโกลบินที่จับตัวอยู่กับออกซิเจนในเลือด คำนวณค่าหาความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด แสดงผ่านหน้าจอบนตัวเครื่อง ซึ่งเครื่องนี้ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

วิธีใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

-เริ่มจากวางนิ้วไว้บน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หนีบให้สนิทกับนิ้ว

-หายใจเข้าลึกๆ ในลักษณะที่ผ่อนคลาย เครื่องจะวัดระดับออกซิเจนในเลือด อ่านผลเป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมกับการอ่านอัตราการเต้นของหัวใจ

การอ่านค่าออกซิเจนใจเลือดว่าเป็นอย่างไร

-ระดับปกติ ออกซิเจนอยู่ในระดับ 95-100%

-ระดับเฝ้าระวังหรือติดต่อแพทย์ ออกซิเจนอยู่ในระดับ 90-94%

-ระดับควรไปหน่วยฉุกเฉินทันที ออกซิเจนอยู่ในระดับต่ำกว่า 90%

ซึ่งการอ่านค่าออกซิเจนในเลือดอาจมีความคาดเคลื่อนได้จากน้ำยาเคลือบเล็บ หรือบางคนอาจมีค่าออกซิเจนต่ำกว่าปกติเนื่องจากการสูบบุหรี่หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ

ออกกำลังกาย

ประโยชน์ของเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จะช่วยเช็กสุขภาพของเราว่าผิดปกติหรือไม่ ช่วยให้เราเฝ้าระวังอาการเพื่อให้ไปพบแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคแบบนี้ นอกจากนี้เรายังสามารถเช็กสุขภาพปอดของตัวเองได้ด้วย โดยวัดค่าก่อนและหลังออกกำลังกาย หลังออกกำลังกายควรได้ค่าเท่ากับหรือมากกว่าก่อนออกกำลังกาย วิธีการเช็กสุขภาพปอดแบบเร็วๆ ก็คือ ออกกำลังกายเป็นเวลา 3 นาที เช่น ปั่นจักรยานอากาศ แล้วจึงวัดค่าออกซิเจนซึ่งค่าออกซิเจนควรมีค่า 96-100% หรือเท่าเดิมก่อนวัด หากพบว่าได้ค่าออกซิเจนลดลงมากกว่า 3% ควรรีบพบแพทย์เพื่อหาความผิดปกติของร่างกาย

Cr. โรงพยาบาลลานนา / โรงพยาบาลสินแพทย์