svasdssvasds

จีนเดินหน้าปรับปรุง บริการในชีวิตประจำวันแก่ชาวบ้าน

จีนเดินหน้าปรับปรุง บริการในชีวิตประจำวันแก่ชาวบ้าน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงกิจการพลเรือนจีน ได้แถลงการเดินหน้าอำนวยความสะดวกการเข้าถึงบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวันแก่ชาวบ้าน เช่น บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม เร่งรัดการก่อสร้างถนนในชนบท ฯลฯ

Cr. xinhuathai กระทรวงกิจการพลเรือนจีน แถลงว่าจีนจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกการเข้าถึงบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวันแก่ชาวบ้าน เช่น บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม เร่งรัดการก่อสร้างถนนในชนบท ปรับปรุงห้องน้ำและบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชนบท ซึ่งกระทรวงกิจการพลเรือนจีน ร่วมกับหน่วยงานและสำนักงานอื่นๆ ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติว่าด้วยการยกระดับและปรับปรุงบริการที่ครอบคลุมในระดับหมู่บ้าน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

แนวปฏิบัติข้างต้นกำหนดการดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานของคลินิกในหมู่บ้าน และปรับปรุงบริการสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างระบบบริการทางการแพทย์ การจ้างงาน และระบบบริการสาธารณะด้านประกันสังคม ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการสังคมในระดับหมู่บ้าน

แนวปฏิบัติยังระบุการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณกิจและการกุศลในระดับหมู่บ้าน พร้อมชี้แนะชาวบ้านและหน่วยงานเอกชนเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการในชนบท เช่น การค้าปลีก การจัดเลี้ยง โรงแรม การทำผม และการบำรุงรักษา

Cr. www.xinhuathai.com