Breaking การเมือง

“ประยุทธ์”ใช้ม.44 เด้งผอ.สำนักพุทธฯ ดีเอสไอชี้น้ำมันในวัด ผิดพรบ.เชื้อเพลิง  

ประยุทธ์ใช้ม.44 เด้งผอ.สำนักพุทธฯ ดีเอสไอชี้น้ำมันในวัด ผิดพรบ.เชื้อเพลิง


-25กพ.60- ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2560 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง  ใจความว่า  โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่การปฏิรูปและไม่อาจ
ดําเนินการโดยวิธีการปกติได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

 1. ให้ นายพนม ศรศิลป์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 2. ให้ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้บัญชาการสํานักคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ้นจากตําแหน่ง และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ
 3. ให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อตามข้อ 1 และข้อ 2 พ้นจากตําแหน่งเดิมและไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งภายหลังวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา
4. ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าว และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งนี้ ตามมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
5. คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25ก.พ.2560  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Panon_750

รายละเอียดตามเอกสารแนบ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/059/1.PDF

61739

เมื่อเวลา 17.30 น.พ.ต.ท.วรณัน ศรีล้ำ ผ.อ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย รอบที่สาม วันที่10ว่า จากการประเมิณตัวเลขพบว่า พระที่ชุมนุมในวัด800คน ประชาชนบริเวณโดยรอบ 1,500 คน ส่วนที่ตลาดกลางคลองหลวง มีผู้เข้ามาชุมนุม 1,000คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่3,000คนคอยประจำการดูเเลสถานที่

"จนถึงวันนี้เเล้วมีพระที่ถูกคำสั่งหัวหน้า คสช.เรียกมารายงานตัวจาก14รูป ตอนนี้มารายงานตัวเเล้ว 2 รูปคือ พระมหานพพร ปุญญชโย เเละ พระเเสนพล เทพเทพา"

619115

249558

พ.ต.ท.วรณันกล่าวว่า  ในวันนี้เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดปทุมธานีกับสภ.คลองหลวง ได้นำรถมาถ่ายน้ำมันเพื่อนำไปเก็บรักษา โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีน้ำมันบรรจุอยู่ในภาชนะ 65,000 ลิตร เเละน่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 65 ในกรณีที่ประกอบกิจการควบคุมประเภท3โดยมิได้รับอนุญาต  

"น้ำมันขนาดนี้วัดจะเตรียมไว้ทำอย่างไรนั้น  ต้องรอการตรวจสอบเเต่ภายในวัดก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่"

พ.ต.ท.วรณันกล่าวต่อว่า ในวันนี้ทีมการเเพทย์ฉุกเฉินได้มีการเตรียมรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะออกจากวัด โดยเจ้าหน้าที่จะนำรถเจ้าไปรับในทันที เเละยังเปิดทางให้ทุกคนที่อยู่ในวัดเดินทางออกได้ตลอดเวลา ส่วนเรื่องการส่งอาหารทางสำนักพุทธศาสนาได้มีการชี้เเจงว่า วันนี้เป็นวันพระ จึงมีการให้นำอาหารส่วนหนึ่งไปเก็บที่วัดเขื่อนกลางอุดมเเละเข้าไปในวัดพระธรรมกายส่วนหนึ่ง เเต่ที่ผ่านมาพบว่ามีการส่งเสบียงเเละประชาชนเล็ดลอดเข้าไปบ้าง  โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตราการคุมเข้มมากขึ้น

232593

พ.ต.ท.วรณันยังกล่าวถึงเรื่องการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตว่า  มีคนบอกว่าเดือดร้อนนั้น ในบางพื้นที่ เช่น บริเวณตลาดกลางคลองหลวงก็ยังใช้งานได้อยู่ ส่วนในวัดนั้น จำเป็นต้องตัด เนื่องจากมีการเผยเเพร่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพื่อปลุกปั่นเรียกมวลชนเข้ามาชุมนุม ส่วนโปรเเกรม " ไฟร์ เเช็ต" ที่ลูกศิษย์วัดให้โหลดเเละอ้างว่า จะสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ เเม้ถูกตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตนั้น เจ้าหน้าที่ได้ให้ช่างเทคนิคศึกษา เเต่เบื้องต้นยังเห็นข้อมูลจากภายในวัดปรากฏอยู่

232595

ส่วนกระเเสข่าวเรื่องจับสัญญาณโทรศัพท์ของพระธัมมชโยได้นั้น พ.ต.ท.วรณันกล่าวว่า ในที่ประชุมไม่ได้มีการเเจ้งเรื่องนี้ ข่าวอาจจะปล่อยจากวัดพระธรรมกาย   เมื่อถามเรื่อง การเดินขบวนของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเรียกร้องให้ปลดมาตรา 44 พ.ต.ท วรนัณ กล่าวว่า มีการเดินเรียกร้องดังกล่าวจริง เเต่ไม่มีอะไร มีการเเยกกันไปหมดเเล้ว ในเบื้องต้นคงไม่มีการดำเนินคดีเพราะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง  ไม่ได้มีการขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่

"ถ้าจะบุกเข้าตรวจค้นวัดจริง  จำนวนมวลชนที่อยู่ในวัด ไม่จำเป็นหรอก เเต่ภาพที่ทหารเข้าประจัญกับมวลชนไม่ใช่ภาพที่สวยงามหน้าดู" พ.ต.ท.วรณัน กล่าว