Breaking

Breaking News : ด่วน! ศาลรธน.สั่ง “ธนาธร” หยุดทำหน้าที่ส.ส.รอชี้ขาดสถานะ ปมถือหุ้นสื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ เอกฉันท์รับคำร้อง กกต. วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แล้ว ปมถือหุ้นธุรกิจสื่อ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ชั่วคราว

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพส.ส.ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ได้บัญญัติให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีส.ส.มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ หลังผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คดีนี้ผู้ร้องได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ระบุว่าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษํทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ตามเอกสารประกอบคำร้อง ไม่ปรากฏว่ามีการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายธนาธร มีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของ นายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย และการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมส.ส.ได้ จึงมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 ให้ นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย