เปิดรายชื่อเจ้าของตลาดรอบบ้าน ป้าทุบรถ

20 ก.พ. 2561 เวลา 12:48 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณีที่ นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ และน.ส.ราณี แสงหยกตระการ หรือ 2 ป้าทุบรถ ได้ใช้ขวานและเสียมทุบทำลายรถยนต์กระบะของคู่กรณีที่จอดขวางบริเวณประตูทางออกหน้าบ้าน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ รวมถึงวันนี้ (20 ก.พ.) ได้มีการแถลงข่าวชี้แจงว่าได้รับความเดือดร้อนจากการมีตลาดล้อมรอบและได้ดำเนินการร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตประเวศ ให้ดำเนินคดีกับ เจ้าของตลาด ตามพ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้าง และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ 2535 ฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ซึ่งทางเขตได้มีการดำเนินคดี กับเจ้าของตลาดทั้ง 5 รายดังนี้

1. นายสุรกิจ นามวรกานต์ สำนักงานเขตได้ดำเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามพ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยังไม่ทราบผล เนื่องจากสถานีตํารวจนครบาลประเวศได้ส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง ขณะที่การดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ 2535 ฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษาลงโทษจําคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญา 1 ปี

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

2. นายสมชัย ชัยรัตนะกมล ดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนอาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าใช้พร้อมทั้งจัดทําเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว ขณะที่ ดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษาลงโทษจําคุก 15 วัน ปรับ 5,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญา 2 ปี

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

3. นายธเนตร รุจิราวาณิชย์ ดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนแต่อาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าใช้พร้อมทั้งจัดทําเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว ขณะที่ การดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษา ลงโทษจําคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญา 1 ปี

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

4. นางสาวพัชรี เจียรวนนท์ ดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนอาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าใช้พร้อมทั้งจัดทําเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว ขณะที่ ดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดี

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

5.นายเกียรติรัตน์ สุวรรณวัฒนาสุข ดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนกรณีการติดตามผลการรื้อถอน อาคารตามคําสั่งที่กท 7303 / 540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 บัดนี้เจ้าของอาคารได้ทําการรื้อถอนอาคาร ตามคําสั่งแล้ว ขณะที่การดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษา ลงโทษปรับ 5,000 บาท

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

แต่ปัจจุบัน ตลาดทั้ง 4 แห่งยังคงเปิดให้บริการ