จ่อสรุปความผิด 37 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พรุ่งนี้

02 เม.ย. 2561 เวลา 7:00 น.

ป.ป.ท.เตรียมประชุมสรุปคดีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ล็อตแรก 37 ศูนย์เร่งด่วนพรุ่งนี้ เผยมีทั้งข้าราชการและบุคคลภายนอกต้องถูกดำเนินคดี

ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการทุจริตเงินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.ได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนความผิดวินัยร้ายแรงกปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง พม.

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. กล่าวถึงความคืบหน้า การสรุปผลตรวจสอบผลศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่ง 37 ศูนย์ จาก 53 จังหวัด ที่มีการทุจริต ว่าในวันพรุ่งนี้ จะมีการเรียกประชุมผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้ว โดยแต่ละศูนย์เป็นศูนย์ที่ได้รับงบประมาณเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป

ซึ่งจากการข้อมูล ที่สามารถเปิดเผยได้ นั้นพบมีข้าราชการ และบุคคลภายนอก เข้าข่ายเป็นผู้ถูกกล่าวหา พร้อมยืนยันว่าเห็นตัวผู้บริหารที่เชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเกินอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงต้องมีการส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รับไปไต่สวนต่อ ส่วนที่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ท. จะพิจารณาดำเนินการ 2 ส่วน คือดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง และตั้งคณะกรรมการไต่สวน

โดยในวันที่ 5 เมษายน จะมีการพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนอีกครั้ง ทั้งนี้การทำงานของ ป.ป.ท. จะทำงานคู่ขนานกับกระทรวง พม. ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งโยกย้ายออกจากพื้นที่

สำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้ จะมีการพิจารณาเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคดีมีมูลหรือไม่ มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงการนำผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน ผลการแสวงหาพยานหลักฐานเข้าพิจารณาด้วย ส่วนรูปแบบการกระทำผิด ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นรูปแบบเดียวกับคดีเงินทอนวัดหรือไม่ ส่วนการตรวจสอบทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ศูนยพัฒนาราษฎราบสูงที่ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ภายใต้สังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชื่อว่าทั้งหมดจะเสร็จสิ้นไม่เกินภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้