ร้องกองปราบเอาผิด ขรก.เอี่ยวเงินทอนวัด

ประธานเครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนา ร้องเรียนกองปราบปราม เอาผิดข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัด

ข้าราชการเอี่ยวเงินทอนวัด

ทนายวรกร พงศ์ธนากุล ประธานเครือข่ายทนายและประชาชนปกป้องพระพุทธศาสนา และเครือข่ายชาวพุทธ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนที่ กองบังคับการปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับข้าราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมให้ความเห็นว่า ควรให้พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องควรเป็นพยาน เพราะการทุจริตเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่รัฐ พระสงฆ์เป็นเพียงผู้ถูกบีบให้กระทำตาม จึงไม่เห็นด้วยกับการดำเนินคดีกับพระสงฆ์ จนถูกให้ลาสิกขาบท และ ควบคุมตัวในเรือนจำ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนากลับไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ

 ประธานเครือข่าย มองว่าการออกหนังสือคำสั่งให้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลโดยด่วนกรณีที่พระสงฆ์ไม่ต้องถือเงินสด แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ ถือเป็นหนังสือที่ออกโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย จึงถือเป็นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงมาแจ้งความดำเนินคดี พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย