Breaking news : แก๊งปลัดล่าสัตว์ ถูกแจ้ง 9 ข้อหา 11 คน เข้า อช.ไทรโยค !!

นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี เผย เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา9 ข้อหา กลุ่มปลัดล่าสัตว์ นั่งอ๊อฟโรด 6 คัน รวม 11 คน ร่วมกันล่าสัตว์ป่าสงวน

นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดเผย รายชื่อ 11  คน คณะอ๊อฟโรด 6 คัน เข้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค และถูกเชิญตัวมาทำบันทึกจับกุม เนื่องจากเข้าพื้นที่พร้อมนำอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งยังพบซากหมีขอ ในรถอ๊อฟโรด

– นางสาวศรีวิจิตร ดิษฐ์แช่ม อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ม.7 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– นายทัศดนัย ขอกระโชก อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 135/2 ม.7 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– นายฉัตรชัย เกาะลอย อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61/2 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– นายจิรชัย ตันติวัฒนสิทธิ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ม. 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– ว่าที่ ร.ต. สุนทร มาเจริญรุ่งเรือง อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 378 ม. 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– นายสกานต์ แก่งหลวง อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/2 ม. 3 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– นายอนุสรณ์ เรือนงาม อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 161/2 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
– นายประสาน เต็มธนัน อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/1 ม.2 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
– นางอรุณ แสงใส อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 170/1 ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– นายถาวร เซี่ยงหลิว อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/3 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
– นายวัชรชัย สมีรักษ์ อายุ 41 ปี (ปลัด อ.ด่านมะขามเตี้ย) อยู่บ้านเลขที่ 300 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อหากลุ่มอ๊อฟโรด 6 คัน รวม 11 คน รวม 9 ข้อหา คือ

1. ร่วมกันเก็บหานําออกไป ทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทําให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมาตรา 16(2) ประกอบมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
2.ร่วมกันนําสัตว์ออกไป หรือทําด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ ตามมาตรา 16(3) ประกอบมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชําติ พ.ศ.2504
3. ร่วมกันนํายานพาหนะเข้าออก หรือขับขี่ยานพาหนะ ในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้นเว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16(9) ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
4. ร่วมกันนําเครื่องมือสําหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออําวุธใด ๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกําหนดไว้ ตามมาตรา 16(15) ประกอบมาตรา27 แห่งพระรําชบัญญัติอุทยํานแห่งชาติ พ.ศ.2504
5. ร่วมกันล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทํา โดยทางราชการที่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 26 ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 47
6 .ร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือ ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กําหนดตาม มาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญําต ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ประกอบมาตรา 47
7. ร่วมกันซ่อนเร้น ช่วยพาเอาไปเสีย หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของ สัตว์ป่า อันได้มําโดยการกระทําความผิด ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
8. ร่วมกันเก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นกํารเสื่อมเสียแก่สภาพป่า สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
9. ครอบครองอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในราชการสงคราม

ส่วนนายอนุสรณ์ เรือนงาม จนท.อส. ที่พบซากสัตว์ป่าในรถนั้น โดนข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าต่างหาก ส่วนใครกล่าวอ้างว่าซากสัตว์ป่า (หมีขอ) ซื้อมาจากชาวบ้านก็กล่าวอ้างได้ต้องว่ากันไปตามหลักฐาน ล่าสุด ตำรวจ สภ.ไทรโยค อยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “ปลัดแมน” ปัดไม่ได้ล่าสัตว์ อ้างมาทำบุญ โยน “อส.” เจ้าของปืน และ “ขาหมีขอ”