Breaking ข่าว

เด้ง! 12 ตำรวจ รับส่วยลิขสิทธิ์

ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 13 เม.ย.60 มีรายงานว่า พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชม ที่ปรึกษา (สบ 10) ลงนามในคำสั่งที่ 17/2560 ให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 12 ราย ประกอบด้วย
 
1.พ.ต.อ.ลาภ ศรีสำอางค์ รอง ผบก.สปพ. 
2.พ.ต.ท.รวิโรจน์ เปล่ง ศรียศภัทร รอง ผกก.กก. สตร.
3.ร.ต.ท.จารึก โทนอ่อน รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สตร. 
4.ร.ต.ท.ถวิน พัฒนกุล อนันต์ รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สตร. 
5.ด.ต.ณทัศพงณ์ กะปุระ ผบ.หมู่งานสายตรวจ 1 กก.สตร. 
6.ด.ต.วสันต์ กรุพิมาย ผบ.หมู่งานสายตรวจ 1 กก.สตร. 
7.ด.ต.ชนก คชเสนีย์ ผบ.หมู่งานสายตรวจ 1 กก.สตร. 
8.ด.ต.ภัทรายุทธ์ ศรีสุวรรณ ผบ.หมู่งานสายตรวจ 1 กก.สตร. 
9.ส.ต.ต.วัชระ กงศร ผบ.หมู่งานอารักขา กก.สุนัขตำรวจและม้าตำรวจ บก.สปพ. 
10.ส.ต.ต.ภาสชัย พงศ์พัฒน หยก ผบ.หมู่กองร้อยที่ 1 กก.1 บก.อคฝ. 
11.ส.ต.ต.จักรพงษ์ อภิวงค์ ผบ.หมู่ก องร้อยที่ 1 กก.1 บก.อคฝ. 
12.ส.ต.ต.สุรัตน์ นาเจิมพลอย ผบ.หมู่กองร้อยที่ 1 กก.1 บก.อคฝ. 

ปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
           
ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.สุร เชษฐ์ หักพาล ผบก.สปพ. ลงนามในคำสั่งที่ 141/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการที่ทำหน้าที่สืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บก.สปพ.มีการกระทำความผิดวินัยหรือไม่ หลังจากในที่ประชุมสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. กล่าวถึงข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.สปพ. เรียกรับเงินผู้ประกอบการจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

 

kif