ไขความสำเร็จทีมแพทย์บำราศฯ(มีคลิป)

17 พ.ค. 2563 เวลา 7:32 น.

เปิดใจ “ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร” แผนรับมือจากสถานการณ์โรคติดต่อสู่ COVID-19 โดยทีมแพทย์เฉพาะกิจที่มีประสบการณ์ และแนวทางใหม่ New Normal ที่ใช้ในสถาบันบำราศนราดูร

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคถูกก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ.2500 โดยท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์นายกรัฐมนตรีได้มอบให้พระบำราศนราดูรซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและป็นคุณหมอ ณ ขณะนั้นให้สร้างโรงพยาบาลที่จะมีหน้าที่ดูแลโรคติดต่อ

มีการวางศิลาฤกดิ์ไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2503ใช้ชื่อพระบำราศนราดูรที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกล่าวว่าสถาบันฯมีการทำงานที่หลากหลายไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะงานบริการอย่างเดียวซึ่งทำหน้าที่ 4เสาหลักของประเทศแบ่งเป็นเสาบริการ เสาวิชาการเสายุทธศาสตร์ชาติในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อและเสาอื่นๆ

 

ซึ่งในแต่ละปีมีการอบรมพยาบาลโรคติดเชื้อ2-3 รอบซึ่งถือว่ามีความจำเป็นกับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะเข้าไปควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเปรียบเหมือนมือ ขาแขนและสมองของทีมโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลซึ่งต้องทำให้ความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลดีที่สุดเพื่อลดความสูญเสียของประเทศ

 

นพ.อภิชาตกล่าวต่อว่าในช่วงที่ผ่านมาทางสถาบันฯมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาบ้างไม่ว่าจะเรื่องของโรคเมอร์ส โควีปี58หรือ59แล้วก็ไข้หวัดใหญ่2009 ทั้งนี้การเตรียมทีมในช่วงเริ่มต้นไม่ได้ยากมากนักแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมคือต้องเตรียมคนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรมีการเตรียมตั้งแต่ความรู้ที่เขามีมีการทบทวนตั้งแต่ต้นๆต้นมกราคมเราก็เรียกทีมมาทบทวน ด้านองค์ความรู้ของเรื่องโรคอุบัติใหม่ซึ่งขณะนั้นความรู้เรื่องโรคโควิดมีน้อยก็เทียบเคียงกับความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

 

รวมทั้งมีการฝึกทักษะการใส่เครื่องป้องกันตัวตั้งแต่แมสก์ แมสก์N95การใส่ชุดเต็มรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยการฝึกทักษะแล้วก็มีการทบทวนเรื่องทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความสำคัญมากบุคลากรของเราสถาบันฯจึงไม่มีความกลัวมากนักในการดูแลผู้ป่วยแต่มีความตระหนักถึงความเสี่ยงและการป้องกันเป็นหลัก

 

ปัจจุบันบำราศฯต้องการสร้างรูปแบบนิวนอร์มอลภายในสถาบันฯมุ่งจัดการ 5เรื่อง

หนึ่งเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่บริการต่างๆสำนักงานต่างๆโดยจะแบ่งพื้นที่ต่างๆเป็นแต่ละส่วน สองการใช้หน้ากากอนามัยในบำราศนราดูรต้องใช้แบบ100เปอร์เซ็นต์การล้างมือตั้งแต่ก่อนเข้ามาตึกก่อนทำงานการล้างมือในห้องทำงานการล้างมือในพื้นที่สาธารณะต่างๆทุกคนต้องผ่านประตูทางออกตรงนี้ต้องให้ล้างมือ ด้านการคัดกรองแม้มีความเสี่ยงเล็กน้อยจะคัดกรองไปอีกพื้นที่หนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด