svasdssvasds

ไฟฟ้าอัจฉริยะกำลังจะมา เบดร็อค จับมือ กฟภ. ใส่ AI ในระบบบริหารไฟฟ้าท้องถิ่น

ไฟฟ้าอัจฉริยะกำลังจะมา เบดร็อค จับมือ กฟภ. ใส่ AI ในระบบบริหารไฟฟ้าท้องถิ่น

เบดร็อค เข้าไปใช้ภาครัฐพัฒนาการใช้ข้อมูลผ่าน AI เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าท้องถิ่น คาดมีการใช้งานกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

SHORT CUT

  • AI กำลังเข้ามาช่วยเรื่องไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • เบรดร็อคร่วมมือพัฒนาข้อมูลกับทาง กฟภ.
  • ช่วยบริหารจัดการข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า

เบดร็อค เข้าไปใช้ภาครัฐพัฒนาการใช้ข้อมูลผ่าน AI เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าท้องถิ่น คาดมีการใช้งานกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค (BEDROCK) กล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท). กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ อาทิ เทศบาลนครยะลา เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นต้น

โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่อัจฉริยะมาวิเคราะห์ ประเมิน พร้อมใช้พัฒนาและต่อยอดการบริหารจัดการเมือง เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีและข้อมูล มายกระดับการให้บริการแก่ประชาชน

ไฟฟ้าอัจฉริยะกำลังจะมา เบดร็อค จับมือ กฟภ. ใส่ AI ในระบบบริหารไฟฟ้าท้องถิ่น

ร่วมมือกับกฟภ.ในการใช้ AI มาช่วยบริหารข้อมูล

เบดร็อค ยังมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการนำนวัตกรรมอันทันสมัยอย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลอีกด้วย

สำหรับการนำไปใช้งานนั้น จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ รวมถึงการทำโมเดลต้นแบบเกี่ยวกับ Data Analytics, 3D & Digital Twin หรือ ฝาแฝดดิจิทัล

โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่มาบริหารจัดการด้านระบบไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ อาทิ ต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง การใช้เทคโนโลยี Digital Twin เพื่อช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบ Real-time อีกทั้งจะช่วยให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ระบุและประเมินความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทรัพยากรได้ดีขึ้น

ไฟฟ้าอัจฉริยะกำลังจะมา เบดร็อค จับมือ กฟภ. ใส่ AI ในระบบบริหารไฟฟ้าท้องถิ่น

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามร่วมกับเบดร็อคในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูล เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม วิธีการ หรือกระบวนงานใหม่ รวมถึงการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ อันอาจนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของทั้งสองฝ่ายได้ในอนาคต

เบดร็อคเป็นใคร

เบดร็อค (BEDROCK) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ได้เดินหน้าศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Location Intelligence เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวางแผนการทำงานเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาผสมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related