svasdssvasds

Zipmex ประกาศ ระงับซื้อขายและฝากสินทรัพย์ชั่วคราว มีผลทันที 25 พฤศจิกายนนี้

Zipmex ประกาศ ระงับซื้อขายและฝากสินทรัพย์ชั่วคราว มีผลทันที 25 พฤศจิกายนนี้

Zipmex ประกาศระงับซื้อขายและฝากสินทรัพย์ชั่วคราว ซึ่งจะมีผลในวันที่ 25 พ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. นี้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไร นักลงทุนที่ลงทุนในซิปเม็กซ์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เรามาดูกัน

Zipmex ได้ประกาศล่าสุดว่า เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (บริษัท) เป็นไปด้วยความเหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและฝากสินทรัพย์ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Zipmex ประกาศ ระงับซื้อขายและฝากสินทรัพย์ชั่วคราว มีผลทันที 25 พฤศจิกายนนี้

ก.ล.ต. จึงสั่งการตามข้อ 16/1(3) ของประกาศดังกล่าว ให้ Zipmex ดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงสถานะเงินกองทุนได้ตามที่กำหนด และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้  

  1. ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนต่อ ก.ล.ต. 
  2. ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนที่ได้ยื่นต่อ ก.ล.ต. ตามข้อ (1) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนภายในระยะเวลาแผนดังกล่าว 
  3. ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถถอน หรือโอนย้ายทรัพย์สินเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับข้อติดขัดในการดำเนินการดังกล่าว
  4. ให้ Zipmex เตรียมความพร้อมของระบบงาน และบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าตามข้อ (3)

ในการนี้ ลูกค้าทุกท่านยังสามารถถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Trade Wallet ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Zipmex และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ตามปกติจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567อย่างไรก็ตามกรณีของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทซื้อขายได้อย่างเดียว (Trade Only) ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support เพื่อดำเนินการถอนเท่านั้น

และหลังจากวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อบริษัท Zipmex ระงับการถอนสินทรัพย์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support เท่านั้น โดยสินทรัพย์ดิจิทัลอาจต้องใช้ระยะเวลา 7-14 วัน ขั้นตอนการถอนจึงจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าทำรายการถอนสินทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่ Customer Support ลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงด้วย

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนตุลาคม บริษัทยืนยันว่าการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางที่การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อลูกค้า และลูกค้ายังสามารถถอนทรัพย์สินได้ตามปกติ

ด้าน ก.ล.ต. มีการเปิดสายด่วนในกรณี ซิปเม็กซ์ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนช่วยเหลือลูกค้าที่อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการทำธุรกรรมกับ Zipmex โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 8

อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องรอติดตามข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ ซิปเม็กซ์ ต่อไปว่าดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่งนี่คือการแก้ไขปัญหาสถานะเงินกองทุนลด จนต้องระงับธุรกิจ แต่ทางบริษัทยังย้ำรักษาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ ในส่วนที่ว่าจะเปิดให้ถอนช่วงเวลาไหนคงต้องรอติดตามอัปเดตล่าสุดต่อไป

ที่มา : Zipmex

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

related