svasdssvasds

CPN มองห้างฯ เซ็นทรัล ไม่ใช่แค่ที่ช้อป แต่ต้องหนุนการสร้างสรรค์ด้วย

CPN มองห้างฯ เซ็นทรัล ไม่ใช่แค่ที่ช้อป แต่ต้องหนุนการสร้างสรรค์ด้วย

CPN มอง ห้างฯ เซ็นทรัล ไม่ใช่แค่สถานที่ช้อปอีกต่อไป แต่ต้องเป็นสถานที่สร้างสรรค์ความคิดของคนรุ่นใหม่ ให้เปิดกว้างและสนับสนุนชุมชนไปพร้อม ๆ กัน

วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ระบุภายในงานสัมมนา Go Thailand : Recession or Resurrection ถดถอย VS พลิกฟื้น จัดโดย ฐานเศรษฐกิจ ว่า ในช่วงโควิดที่ผ่านมา เราประสบอุปสรรคมากมาย ซึ่งหลังจากนี้ทำให้เรา จำเป็นที่จะต้องวิ่งให้เร็วมากยิ่งขึ้น

เซ็นทรัลพัฒนา มีแผยการลงทุน ทั้งหมดกว่า 120,000 ล้านบาท ครอบคลุมกว่า 30 จังหวัด ตั้งแต่ปี 2022-2026

อะไรที่จะทำให้ไทยก้าวได้ หลังโควิด-19

วัลยา มองว่า สิ่งที่ทำให้ธุรกิจและประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้มี 3 เรื่องหลักคือ Transformation , Urbanization และ Sustainability

Business Transformation

วัลยา จิราธิวัฒน์ ระบุว่า ที่ผ่านมาเซ็นทรัลมี การปรับเปลี่ยนศูนย์การค้า (Transformation) ให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีมากที่สุด โดยเรานับเป็นศูนย์การค้าที่ผสมกับอาคารสำนักงานแห่งแรก โดยที่แรกที่เราทำ คือ เซ็นทรัล ลาดพร้าว เพื่อยกระดับผู้คนที่มาใช้ชีวิตในศูนย์การค้าของเราและที่อยู่อาศัยให้สถานที่ทำงานเป็นมากกว่าแค่ที่ประชุมหรือพบประกันแต่ให้เป็นศูนย์รวมการพัฒนาและการสร้างสรรค์อีกด้วย

"ปัจจุบันมีผู้คนมาใช้ศูนย์การค้าและสถานที่ของเครือเซ็นทรัล มากกว่า 1.2 ล้านคนต่อวันหรือราว 440 ล้านคนต่อปี" วัลยา จิราธิวัฒน์ ระบุ

วัลยา เล่าต่ออีกว่า ในโครงการ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอย อย่างผสมผสานเป็นการควบรวมธุรกิจ 4 อย่างเข้าด้วยกัน นั่นก็คือ ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ ที่พัก และโรงแรม เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ ซึ่งนั่นจะทำให้ลูกค้าสามารถ Shop , Live , Work , Play , Stay ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Urbanization

วัลยา มองต่อไปถึง การพัฒนาชุมชนเมือง (Urbanization) ด้วยการขยายโครงการไปไหนหัวเมืองต่าง ๆ ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง นั่นจะทำให้สามารถพัฒนาคนมากยิ่งขึ้นได้

ซึ่งในแต่ละปี เซ็นทรัลพัฒนา มีการให้พื้นที่ค้าขายกับธุรกิจ SMEs , การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ LEAD และการทำให้สินค้าระดับชุมชนสามารถข้ามไปขายในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อเป็นการกระจายตลาดสินค้าชุมชนสู่ภูมิภาคอื่นๆ

ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มเซ็นทรัลก็จะทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้กับสินค้าชุมชนไทยให้ก้าวไปสู่ในระดับโลก

Sustainability

วัลยา ระบุว่า เราตั้งเป้าหมายให้เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นศูนย์ให้ได้ ภายในปี 2050 ซึ่ง เซ็นทรัล มีการออกนโยบายประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ในภาคของยานยนต์ไฟฟ้าเอง เซ็นทรัล ก็มีการจับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในการขยายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทั้ง 38 สาขาทั่วประเทศเช่นเดียวกัน

related