svasdssvasds

สั่งด่วน "ปลดหมอลี่" พ้นที่ปรึกษาประธานกสทช. มีผลทันที

สั่งด่วน "ปลดหมอลี่" พ้นที่ปรึกษาประธานกสทช. มีผลทันที

กลายเป็นศึกเดือดภายในบ้าน กสทช. เมื่อ "หมอลี่" ถูก นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล สั่งปลดพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. จากที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายไตรรัตน์ เซ่นลิขสิทธิ์บอลโลก มูลค่า 600 ล้านบาท

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. สั่งปลด นายประวิทย์ สี่สถาพรวงศา พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โดยมีการลงนามออกคำสั่ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ให้ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2533

ประกอบ ข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2533  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

จึงมีคำสั่งให้ นายประวิทย์ สี่สถาพรวงศา พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์)

สั่งด่วน "ปลดหมอลี่" พ้นที่ปรึกษาประธานกสทช. มีผลทันที

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ นายประวิทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น 1 ใน 6 คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการของสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกด้วย

สำหรับ นายประวิทย์ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2554-2565

หมอลี่

ขณะที่ ปมวุ่นวาย ใน กสทช. เกิดขึ้นเมื่อ คณะกรรมการ กสทช. มีมติ 4:2:1 มีมติให้ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. และ ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางด้านวินัย ปมอนุมัติสนับสนุนฟุตบอลโลก 2022  จำนวน 600 ล้านบาท ไม่ปฏิบัติตาม กฎมัสต์แคร์รี่ แม้มติเสียงข้างมากสรุปเป็นทางการ แต่ ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.ไม่ลงนามคำสั่งแต่อย่างใด อ้างว่าเป็นเพียงรับทราบ ไม่ใช่มติของบอร์ด

หลังจาก ประธาน กสทช. ไม่ลงนามให้ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม ส่งผลให้ นายไตรรัตน์ ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งสอบสวนตัวเองหักดิบมติบอร์ดเสียงข้างมากอย่างเห็นได้ชัด

จากนั้น นายไตรรัตน์ ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง เพื่อวางคนของตนเองเตรียมความพร้อมจะได้รับคัดเลือกเป็น เลขาธิการ กสทช. อย่างเป็นทางการ เพราะก่อนหน้านี้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ได้มีความเห็นสอดคล้องชะลอการคัดเลือกผู้บริหารสำนักงาน กสทช. จนกว่ากระบวนการสรรหาเลขาธิการ กสทช. และ โครงสร้างของสำนักงาน กสทช.ที่จัดขึ้นใหม่จะแล้วเสร็จ แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลง

ความขัดแย้งมีต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ลาป่วยกะทันหันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมบอร์ด กสทช. ได้ ขณะที่บอร์ด กสทช.  4 ใน  7 คน อ้างว่าเพิ่งรับทราบ แจ้งยกเลิก 10 นาทีก่อนเริ่มประชุมบอร์ด กสทช. ชั้น 11 ห้องสายลม พร้อมทั้งมีภาพบอร์ด กสทช.จำนวน 4 คน ปรากฏอยู่บนหน้าห้องสายลมอีกด้วย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

related