svasdssvasds

เปิดประวัติ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ว่าที่ รมต.ดีอีเอส เดินหน้าปราบภัยไซเบอร์

เปิดประวัติ ประเสริฐ จันทรรวงทอง ว่าที่ รมต.ดีอีเอส เดินหน้าปราบภัยไซเบอร์

เปิดโผรายชื่อครม.ของเศรษฐา 1 พบรายชื่อ "ประเสริฐ จันทรรวงทอง" อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ที่จะมากุมตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ภารกิจหลักปราบภัยไซเบอร์

รู้จักความเป็นมา ประเสริฐ จันทรรวงทอง 

นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอีเอส เกิดวันที่ 1 เมษายน 2503 ปัจจุบันอายุ 63 ปี ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เขต 3 จังหวัด นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

และล่าสุดกับการนั่งเป็นว่าที่รมต.กระทรวงดีอีเอส

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

นโยบายรัฐดิจิทัลเพื่อประชาชน

หนึ่งในนโยบายสำหรับการทำงานของพรรคเพื่อไทยของ กระทรวงดีอีเอส คือ การเป็นนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพของภาครัฐ Digital Government คือการพลิกเปลี่ยนจาก “รัฐอุปสรรค” เป็น “รัฐสนับสนุน” เพื่อปลดล็อกศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการให้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่นเศรษฐกิจไปด้วยกันและในขณะเดียวกันคือลดช่องทางการคอรัปชั่น

นอกจากนี้ ยังมีแผนการสร้าง One Stop Service สำหรับการให้บริการภาครัฐ การขออนุญาต อนุมัติต่างๆจะต้องง่ายสะดวกอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ลดดุลพินิจเจ้าหน้าที่ สร้างกฏเกณฑ์ชัดเจนโดยใช้ระบบเข้ามาเป็นตัวจดเช่น การใช้ Smart Contract เพื่อลดโอกาสในการคอรัปชั่น

กำหนดระยะเวลาในการอนุมัติให้แน่นอน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และตัดปัญหาการเตะถ่วงและปิดช่องการเรียกเก็บค่าอนุมัติ

พรรคเพื่อไทยสนับสนุน Central Bank Digital Currency (CBDC) และเดินหน้าพัฒนาร่วมกันธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแพลตฟอร์มเปิดสำหรับทุกคน เพื่อยกระดับระบบการเงินของประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

นโยบายปราบอาชญากรรมไซเบอร์

พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงภัยอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งคือทุกข์ของประชาชนสร้างความเสียหาย ด้วยการหลอกลวง เพื่อขโมยเงินจากบัญชีธนาคารของประชาชน

กระทรวงดีอีเอส จึงจำเป็นจะต้องปกป้องประชาชน ด้วยการใส่ใจ จัดการอย่างเฉียบขาด ทันการ ทันที เท่าทันโลก ทันเทคโนโลยี โดยการวางระบบป้องกันภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารส่งข้อมูลกรณีกลโกงอาชญากรไซเบอร์ให้ทันการณ์

อาชญากรรมจากเทคโนโลยีจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เท่าทันเข้าสู้ เพื่อไทยจะแก้ปัญหาภัยไซเบอร์ ไม่ปล่อยอาชญากรรมไซเบอร์ลอยนวล และขยายตัวออกไปสร้างความเสียหายต่อประชาชนซ้ำซากรายวัน สูญเสียทั้งทรัพย์สิน และชีวิตอีกต่อไป

นโยบายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Blockchain จะเป็นโครงข่ายสำคัญที่จะทำให้ Fintech เทคโนโลยีทางการเงินหรือเติบโตและจะทำให้คนไทยสามารถระดมทุนจากทั่วโลกได้ โดยเฉพาะ SME หรือ Start up ทั้งหลาย

รวมทั้งการระดมทุนให้กับเกษตรกร และการขายสินค้าล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะและการออกแบบ ได้ขายผลงานในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น แล้วประเทศไทย จะกลายเป็น Blockchain Hub และ Fintech Center ของภูมิภาคอาเซียน

รายชื่อรมว.ดิจิทัลของไทย

 1. นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
 2. นายสุวิทย์ คุณกิตติ
 3. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
 4. นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล
 5. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
 6. ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
 7. นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 8. ดร. มั่น พัธโนทัย
 9. ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
 10. นายจุติ ไกรฤกษ์
 11. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
 12. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 13. ดร. พรชัย รุจิประภา
 14. ดร. อุตตม สาวนายน
 15. พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
 16. ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
 17. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
 18. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 19. (ว่าที่) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

ที่มา : พรรคเพื่อไทย, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

related