svasdssvasds

เปิดแอปฯ "ภาษีไปไหน" ก้าวเล็กๆของการตรวจสอบรัฐกับเงินทุกบาทที่เราจ่ายไป

เปิดแอปฯ "ภาษีไปไหน" ก้าวเล็กๆของการตรวจสอบรัฐกับเงินทุกบาทที่เราจ่ายไป

ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนตั้งคำถามอยู่เสมอและเป้นประจำคือ ภาษีที่ตนเองจ่ายเอาไปทำอะไรบ้าง ? วันนี้จะชวนคุณมาดูว่าทุกบาทที่เราส่งคืนรัฐมันไปอยู่ไหนบ้าง ? กับแอปฯ "ภาษีไปไหน"

"ภาษีไปไหน" คือ เว็บไซต์และแอปฯ ที่นำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาลจากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในแอปฯ "ภาษีไปไหน" มีข้อมูลอะไรบ้าง ?

ภายในแอปฯ "ภาษีไปไหน" จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกเปิดเผย เช่น ข้อมูลภาครัฐในด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ , ข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี , ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติต่างๆ ในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่างๆ การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย และแสดงรายละเอียดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมีการแสดงข้อมูลในรูปแบบ Infographic

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ระบบนี้มีช่องให้ค้นหาชื่อไม่ว่าจะใช้คำสำคัญ เช่น ชื่อหน่วยงานภาครัฐ ชื่อบริษัทที่เสนอราคา สถานที่ โครงการต่างๆ รวมทั้งสามารถค้นหากำหนดขอบเตการค้นหาให้แคบลง เช่น ปีงบประมาณ จะปรากฎข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วและมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งข้อมูลย้อนหลัง ทั้งนี้มีช่องทางเปิดให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคเอกชนนำไปประมวลผลเป็นเรื่องอื่นๆได้

ทั้งนี้ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยนั้น มีความละเอียด นอกจากระบุจำนวนเงินภาษีที่ใช้ไปกับโครงการใดบ้างแล้ว ยังแสดงแผนที่ตำแหน่งของโครงการ วันที่ลงนามในสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา และชื่อของผู้ชนะการประกวดราคาของโครงการ ที่สำคัญประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันได้อีกด้วย

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า “รัฐบาลมีความตั้งใจและจริงใจ ที่จะเปิดเผย ความโปร่งใส เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้ภาษีของภาครัฐได้ทั้งระบบ ว่านำไปทำอะไรบ้าง เพื่อสร้างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุด และจะพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ลบล้างคำถามที่ว่าภาษีไปไหน หรือเสียภาษีไปแล้วก็นำไปทำอะไรกันบ้าง ให้หมด"

สำหรับใครที่อยากไปทดลองใช้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ govspending.data.go.th หรือดาวน์โหลดแอปฯผ่านระบบปฎิบัติการ ios https://shorturl.asia/23Aw6 และ android https://shorturl.asia/5zBP6

related