svasdssvasds

NCSA จัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 ผลักดันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

NCSA จัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 ผลักดันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

NCSA หรือ สกมช. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้จัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 เพื่อผลักดันเพิ่มศักยภาพหนุนปกป้องประชาชนและประเทศไทย

NCSA สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. ได้จัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 ซึ่งจะจัดในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรการและกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

NCSA จัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 ผลักดันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวว่า 

ในโลกปัจจุบันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก จากผลสำรวจของ National Cyber Security Index หรือ NCSI ได้จัดอันดับความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 41 จากทั้งหมด 161 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน วัดจากความสามารถในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยได้คะแนนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ 100% 

ในส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมา สกมช. ได้ให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เป็นอย่างมาก จึงได้เป็นแนวคิดในการจัดงานนี้ขึ้น ภายใต้คำขวัญ "Secure your cyber , Secure your future" 

NCSA จัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 ผลักดันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พลอากาศ ตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้มุ่งขับเคลื่อนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งผลักดันให้หน่วยงานมีมาตรฐานในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 นี้จะมีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางและนวัตกรรมล่าสุดด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 10 หัวข้อ ซึ่งให้ความรู้โดยวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน พร้อมนำเสนอด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยจากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศกว่า 80 บริษัทมาร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

และยังมีมหกรรมรับสมัครงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Job Fair) ซึ่งเปิดรับสมัครงานแบบไร้ข้อจำกัดกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำที่จะเปิดบูธสมัครงานกว่า 10 ราย และยังมีหัวข้อสัมมนาเพื่ออัปเดตแนวโน้มตลาดแรงงานด้าน Cybersecurity ของไทยอีกด้วย 

ภายในงาน Thailand National Cyber Week 2023 ยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ การสาธิตวิธีการ "รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์" พร้อมเทคนิควิธีทางการตลาดของเหล่ามิจฉาชีพที่ใช้หลอกลวงประชาชนบนโลกออนไลน์ หลากหลายหัวข้อเช่น "แอปดูดเงิน VS เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่" , "ลองเป็นเหยื่อแอปดูดเงินเพื่อถอดรหัสโจร" และอื่นๆอีกมากมาย เช่น การร่วมสนุกในเกมแข่งขันทำโจทย์ตะลุยด่านด้าน Cyber Security ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และยังได้ประกาศนียบัตรจาก สกมช. อีกด้วย

 

related