svasdssvasds

กระทิง KBTG แนะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเฮลท์แคร์

กระทิง KBTG แนะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเฮลท์แคร์

ประเทศไทยหากมีนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หรือการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (medical hub) ย่อมเป็นโอกาสที่ดี เพราะจ่ายในราคาที่ไม่สูงมาก แต่ได้รับบริการที่ดีที่สุด ยิ่งผนวกกับ AI ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางในการเป็นเมดิคัลฮับทันที

นายเรืองโรจน์  พูนผล ประธานกลุ่ม บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) บรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ "INNOVATION กับการพลิกโฉมเฮลท์แคร์ไทยสู่ความยั่งยืน" ในงาน THAN FORUM 2023 HEALTH AND WELLNESS SUSTAINABILITY ว่า โอกาสทางด้านเฮลท์แคร์ในประเทศไทยมีอีกมาก โดยในลำดับแรกคือตลาดภายในประเทศใหญ่มาก ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ได้ทั้งหมด เพื่อพัฒนาเรื่องของคุณภาพ รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุนได้  

จากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีต้นทุนทางด้านการดูแลสุขภาพโตกว่าทั่วโลกประมาณ 1.8 เท่าในปี 2563 ส่วนอัตราแพทย์ต่อโรงพยาบาล หรือเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยก็น้อยที่สุดในอาเซียน เมื่อเทียบกับเวียดนาม หรือประเทศที่กำลังพัฒนา

กระทิง KBTG แนะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเฮลท์แคร์

ข้อมูลของปี 2565 และเชื่อว่าในปี 2566 ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง เห็นได้จากจำนวนของแพทย์ที่จบใหม่

ด้วยปัญหาการขาดแคลนแพทย์จึงควรนำเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยลดปัญหาในการขาดแคลนคน โดยเข้ามาช่วยเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้แต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นการทำงานร่วมกัน หากใช้ AI เพียงอย่างเดียวก็คงจะได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่เช่นกัน

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการให้คน AI และระบบการรักษา สามารถอยู่ร่วมกันได้ จะเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เชื่อว่าจะช่วยเพิ่ม Productivity ลดต้นทุน และเข้าถึงคนได้เยอะมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคคลากร (Capacity) ทางการแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอ โดยเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไข ซึ่งไทยจะต้องทำห่วงโซ่ระยะยาวให้การให้บริการเป็นแบบ 1 ต่อ 1 (N To N) ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ต้องส่งต่อหลายทอดทำให้เป็นแพลตฟอร์ม

กระทิง KBTG แนะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเฮลท์แคร์

โดยจะต้องสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem และผนึกร่วมกัน เรียกว่าเป็นการร้อยเรียงระบบการให้บริการทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรัฐบาลจะต้องเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ

นายเรืองโรจน์ กล่าวอีกว่า ปัญหาด้านสุขภาพ หากไม่แก้ทั้งหมด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบ รวมถึงไม่มีการร่วมมือกันทั้งในรูปแบบที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว และสร้างทำนโยบายที่เป็นอนาคต ประเทศไทยจะไม่มีทางเปลี่ยน 

related