svasdssvasds

Accenture แนะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาวิกฤตโลก

Accenture แนะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาวิกฤตโลก

การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัว Accenture ได้ยกตัวอย่างเคสในต่างประเทศเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแก้วิกฤตโลก และฉายภาพการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องเรียนรู้

คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture (เอคเซนเชอร์) ประเทศไทย กล่าวว่า วิกฤตโลกได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์เราให้ต่างจากเดิม เปลี่ยนสิ่งที่เราคุ้นเคยและเคยชินกลายเป็นไม่รู้จัก โดย วิกฤตโลกประกอบด้วย

  1. ความยากจน
  2. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
  3. ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical)
  4. ปัญหาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change and Environment)

ดังนั้น สิ่งที่มนุษย์เราต้องการที่จะหาทางออก เทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เราอยากจะนำไปใช้แก้ปัญหาวิกฤตโลก

เทคโนโลยีแก้วิกฤตโลกได้อย่างไร

จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ภาครัฐในหลายประเทศ พยายามที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

ยกตัวอย่างประเทศตูวาลู ซึ่งเป็นหมู่เกาะขนาดเล็กระหว่างออสเตรเลียและฮาวาย เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่สูงขึ้น 0.2 นิ้วทุกปี ด้วยผลกระทบนี้ ทำให้มีความเสี่ยงว่าประเทศตูวาลูอาจจะหายไปจากแผนที่โลก

Tuvalu

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ทางรอดด้วยเทคโนโลยี

สิ่งที่ประเทศตูวาลูลงมือทำ คือ การดึงเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Digital Nation แห่งแรกของโลก

ด้วยการสร้างประเทศนี้ขึ้นมาใหม่บนโลกเสมือน Metaverse ใช้ประโยชน์จาก Digital Twin หรือ การจำลองวัตถุที่อยู่ในโลกให้ออกมาในรูปแบบเสมือน (Virtual) จากนั้นก็เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แผนที่ประเทศ ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เอกสารราชการ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ จะย้ายขึ้นไปอยู่ในระบบคลาวด์ 

ดังนั้น Accenture มองว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาโลกด้วยเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารต้องคิดและวางแผนไว้ล่วงหน้า

คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture (เอคเซนเชอร์) ประเทศไทย

นอกจากนี้ Accenture เอง ก็ได้มองอนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโลกเช่นกัน 

Digital identity : ID for everyone and everything 

ประเทศอินเดีย มีการใช้ระบบ Aadhaar แพลตฟอร์มระบบไบโอเมตริก เพื่อใช้กับการบริการสาธารณะ เช่น บริการทางการเงิน บริการเกี่ยวกับโควิด-19 การรับวัคซีน การติดตามผู้สัมผัส (Contract Tracing) 

เห็นได้ว่า การใช้ Digital ID เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจนและค่าครองชีพ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐและมีความโปร่งใสในการดำเนินงานด้วย

Your data, my data, our data

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในยุคดิจิทัลคงหนีไม่พ้นข้อมูล (Data) ที่เปรียบดั่งทองคำ 

ตัวอย่างจาหมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่สร้างระบบ Self-powering sensor เพื่อจัดการกับข้อมูสภาพอากาศ ข้อมูลการปล่อยมลพิษ หรือมหาวิทยาลัย King Abdullah ในซาอุดิอาระเบีย ที่ใช้ดาวเทียมระบุสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

Generalizing AI 

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์และฝรั่งเศส ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดการปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการใช้แพลตฟอร์มระบบเมมโมแกรม AI เพื่อตรวจมะเร็งเต้านม ที่ได้ผลลัพท์ดีกว่า ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

นอกจากนี้ ยังมี Vara สตาร์ทอัพเยอรมัน ที่ใช้ AI ในการผลิตยา ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพถูกลงและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Our Forever Frontier 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องมองให้ไกลกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเดิม

ยกตัวอย่างเช่น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลังงานชีวมวลของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ กับบริษัทเอกชน ในการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาสยานแบบยั่งยืน (SAF) เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมการบิน 

หรืออย่าง Magic Seeds บริษัทในมูลนิธิของ Bill Gates ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตร มาช่วยแก้ไขปัญหาความหิวโหยในโลก เทคโนโลยีที่น่าสนใจ

รวมทั้ง DroughtTEGO การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดแบบลูกผสมให้ทนต่อสภาพอากาศแบบไม่ต้องพึ่งพาน้ำมากเกินไป เพื่อต่อสู้กับปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ที่ส่งผลให้การปลูกข้าวโพดแบบเดิมๆ ไม่ได้ผลผลิตที่ดี

จากกรณีศึกษาดังกล่าว กำลังบอกเราว่าโลกนี้กำลังเดินเข้าสู่วิกฤต และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาได้ วิกฤตต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นคนแก้ไข 

แต่ต้องเป็นการรับรู้ ช่วยเหลือและแก้ไขร่วมกัน โดยมีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งานเพื่อช่วยเหลือโลกและแก้วิกฤตให้ได้
 

related