svasdssvasds

เปิดเทรนด์ "รถ EV" ในไทย จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า-สถานีชาร์จ โตสูงสุดในแถบอาเซียน

เปิดเทรนด์ "รถ EV" ในไทย จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า-สถานีชาร์จ โตสูงสุดในแถบอาเซียน

EVAT สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดเผยตัวเลขที่เผยเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าในไทย ซึ่งมีทั้งตัวเลขการจดทะเบียนสะสมของรถยนต์ไฟฟ้า จำนวนสถานีชาร์จทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงกระแสรถ EV ในไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

EVAT หรือสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่งทางคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เผยตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์รถ EV ในไทย ไม่ว่าจะเป็นยอดจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น , สถานีชาร์จ EV มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เปิดเทรนด์ "รถ EV" ในไทย จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า-สถานีชาร์จ โตสูงสุดในแถบอาเซียน

อัปเดตล่าสุด รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในไทย มีจำนวนทั้งหมดกี่คัน

รถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 10% จากปีที่แล้วประมาณ 1%  ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสะสม รวมทั้งหมด 58,074 คัน รถยนต์ EV ในไทย มีมากถึง 20 ยี่ห้อ 33 รุ่นด้วยกัน

เปิดเทรนด์ "รถ EV" ในไทย จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า-สถานีชาร์จ โตสูงสุดในแถบอาเซียน

อัปเดตล่าสุด สถานีชาร์จ EV (Charging Station) ในไทย มีทั้งหมดกี่แห่ง

ปัจจุบันสถานีชาร์จ EV มีทั้งหมด 8,702 หัวจ่าย 2,222 แห่ง เพิ่มขึ้นกว่า 238% ปัจจุบันสถานีชาร์จ EV มีทั้งแบบ AC Charger 4,806 แห่ง และ DC Charger 3,896 แห่ง ปี 2023 

เปิดเทรนด์ "รถ EV" ในไทย จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า-สถานีชาร์จ โตสูงสุดในแถบอาเซียน

ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นค่ายยุโรปอย่าง BMW , Volvo หรือค่ายดังฝั่งจีนอย่าง MG, BYD ก็ได้มีการทดสอบความปลอดภัยต่างๆ เช่น EURONCAP ที่มีการทดสอบการชนและเกิดอุบัติเหตุ และยังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มาทำให้ลดความกังวลในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศจีน ใช้งานปลอดภัยหรือไม่?

โดยภายในการอบรมครั้งนี้ ทางคุณกิตติคุณ คำเวียงสา ผู้จัดการอาวุโสส่วนเครื่องยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า วิศวกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่มีชื่อว่า GB 38031-2020 จะถูกทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยทางยุโรปก็ได้มีมาตรฐานความปลอดภัย ECE R100 ชี้ให้เห็นว่าการนำเข้าและส่งออกรถของค่ายจีนก็จะต้องปลอดภัยตามมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะสามารถทำให้ไขข้อสงสัยที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจีนใช้งานจริงจะปลอดภัยหรือไม่ 

เปิดเทรนด์ "รถ EV" ในไทย จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า-สถานีชาร์จ โตสูงสุดในแถบอาเซียน นอกจากนั้นยังได้เผยว่าทางเอ็มจี ได้มีการตั้งโรงงานล่าสุดเพื่อที่จะซ่อมบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ซึ่งนั่นจะตอบโจทย์สำหรับใครที่กังวลเรื่องการซ่อมแบตเตอรี่ อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งลูก แต่สามารถเปลี่ยนบางส่วนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะตามมาได้ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการซ่อมบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ถูกลงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่าเทรนด์รถ EV ในไทยปีนี้ถือว่าเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีการเติบโตสูงสุดในแถบอาเซียน เนื่องจากมาตรการ EV3.0 ที่สนับสนุนทั้งเรื่องภาษีนำเข้า ,การสนับสนุนส่วนลดต่างๆให้คนเข้าถึงง่ายขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีในรถยนต์ไฟฟ้าและมาตรฐานเริ่มทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจกว่าในอดีต

ด้วยตัวเลขต่างๆที่ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ชี้ให้เราเห็นว่า หากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานสักคัน ก็สามารถมั่นใจได้ทั้งมาตรฐานความปลอดภัย, สถานีชาร์จที่ยังคงมีมากพอให้ใช้งาน เทคโนโลยีภายในตัวรถต่างๆก็สามารถทำได้มากกว่ารถสันดาปทั่วๆไป 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

related