svasdssvasds

วิธีลงทะเบียนซิม โมบายแบงก์กิ้ง ป้องกันบัญชีม้า ชื่อไม่ตรง ต้องลงทะเบียน!

วิธีลงทะเบียนซิม โมบายแบงก์กิ้ง ป้องกันบัญชีม้า ชื่อไม่ตรง ต้องลงทะเบียน!

วิธียืนยันตัวตน Mobile banking ป้องกันซิมผี บัญชีม้า หลัง กสทช. ออกมาตรการเข้ม เริ่มสแกน 106 ล้านบัญชี ดีเดย์ 27 พฤษภาคม 2567 หากพบชื่อไม่ตรงกับ mobile banking ต้องลงทะเบียนใหม่

SHORT CUT

 • สำนักงาน กสทช. แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเบอร์ mobile banking ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • ออกมาตรการเข้ม เริ่มสแกน 106 ล้านบัญชี ดีเดย์ 27 พฤษภาคม 2567 หากพบชื่อไม่ตรงกับ mobile banking ต้องลงทะเบียนใหม่
 • วิธียืนยันตัวตนชื่อไม่ตรง เริ่มจากเปลี่ยนไปใช้เบอร์ซิมการ์ดที่ตนเป็นเจ้าของ หรือ เปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเบอร์เป็นชื่อเจ้าของบัญชี

วิธียืนยันตัวตน Mobile banking ป้องกันซิมผี บัญชีม้า หลัง กสทช. ออกมาตรการเข้ม เริ่มสแกน 106 ล้านบัญชี ดีเดย์ 27 พฤษภาคม 2567 หากพบชื่อไม่ตรงกับ mobile banking ต้องลงทะเบียนใหม่

สำนักงาน กสทช. แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเบอร์ mobile banking ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อสกัดกั้นซิมผีบัญชีม้าในระบบการโอนเงินออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 67 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มทำการตรวจคัดกรอง หากพบชื่อผู้ถือครองซิมการ์ด mobile banking ไม่ใช่เจ้าของบัญชีธนาคาร จะดำเนินการแจ้งเจ้าของบัญชี ให้ดำเนินการเปลี่ยนไปใช้เบอร์ซิมการ์ดที่ตนเป็นเจ้าของ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเบอร์เป็นชื่อตน ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เปิด mobile banking ให้บุตรหลานที่เป็นเด็กเยาวชน หรือบิดามารดาผู้สูงวัย เป็นต้น

มาตรการดังกล่าว สำนักงาน กสทช. มุ่งกำจัดซิมผีบัญชีม้าในระบบธนาคารออนไลน์ที่อยู่ในความครอบครองของมิจฉาชีพ โดยหากกำหนดให้เจ้าบัญชีธนาคารและเบอร์โมบายแบงก์กิ้งเป็นบุคคลคนเดียวกัน กลุ่มมิจฉาชีพจะทำงานได้ยากขึ้น ปัญหาเรื่องซิมผีบัญชีม้าก็จะหมดไปหรือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

พล.ต.อ.ณัฐธรฯ กล่าวว่า กสทช. ขานรับนโยบายรัฐบาล ตั้งทีมงานร่วม กสทช. ปปง. และ ธนาคาร รวมทั้งผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สางเบอร์โมบายแบงก์กิ้งแปลกปลอมและต้องสงสัย ที่ชื่อผู้ถือครองไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร เพื่อสกัดซิมผีบัญชีม้าในระบบการโอนเงินออนไลน์

สรุปขั้นตอนดำเนินงานสกัดกั้น “ซิมม้า”

 • เริ่มวันที่ 27 พ.ค.
 • ธนาคารรวบรวมบัญชีที่มีข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง พร้อมเบอร์โทรฯ mobile banking ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร
 • ส่งให้ ปปง. ตามช่องทางที่กำหนด จากนั้น ปปง. รับข้อมูลทั้งหมดมาแล้วผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ารหัส แล้วเปิดช่องทางสื่อสารข้อมูลให้ กสทช. ภายในวันที่ 1 มิ.ย.
 • กสทช. ได้รับข้อมูลดังกล่าวจาก ปปง. แล้ว จะนำเบอร์ mobile banking มาแยกเครือข่าย เพื่อส่งตรวจหารายชื่อผู้ถือครอง
 • ตรวจสอบเปรียบเทียบ  รายชื่อเจ้าของบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดยจะใช้เวลาประมาณ 120 วัน (เสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ย.) จากจำนวนทั้งหมด 106 บัญชี mobile banking
 • หลังจากนั้นจะส่งผลบัญชีที่ไม่ตรงกลับไปให้ ปปง. และธนาคาร ทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนต่อไป

วิธีลงทะเบียนซิม โมบายแบงก์กิ้ง ยืนยันตัวตน

 • หากผลตรวจคัดกรองพบ ชื่อผู้ถือครองซิมการ์ด mobile banking ไม่ใช่เจ้าของบัญชี ปปง. และ ธนาคาร จะดำเนินการต่อโดยประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของบัญชี
 • ต้องดำเนินการเปลี่ยนไปใช้เบอร์ซิมการ์ดที่ตนเป็นเจ้าของ หรือ เปลี่ยนชื่อผู้ถือครองเบอร์เป็นชื่อเจ้าของบัญชี
 • ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น เช่น เปิด mobile banking ให้บุตรหลานที่เป็นเด็กเยาวชน หรือ บิดามารดาผู้สูงวัย เป็นต้น แต่หากเจ้าของบัญชีไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง อาจพิจารณาระงับการใช้งานธนาคารออนไลน์ต่อไป
 • กรณีขอเปิดใช้ mobile banking รายใหม่ ธนาคารต้องตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีและเจ้าของเบอร์ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน
 • กสทช. ได้พัฒนาระบบให้ตรวจสอบได้โดยง่ายผ่านทาง แอปพลิเคชัน 3 ชั้น และบริการ *179*เลขบัตรประชาชน# โทรออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related