svasdssvasds

ฟีเจอร์ใหม่ไลน์ ให้ผู้ใช้งานสร้าง เธรด (Thread) ในโอเพนแชทได้

ฟีเจอร์ใหม่ไลน์ ให้ผู้ใช้งานสร้าง เธรด (Thread) ในโอเพนแชทได้

ไลน์เปิดฟีเจอร์ใหม่ในโอเพนแชท คือ ฟีเจอร์เธรด (Thread) ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะเพื่อสำหรับพูดคุย แชร์และเก็บข้อมูลต่างๆ ในหัวข้อหรือบทสนทนาย่อยของโอเพนแชท โดยไม่ต้องรบกวนการสนทนาในห้องแชท

SHORT CUT

 • ไลน์เปิดฟีเจอร์ใหม่ในโอเพนแชท คือ ฟีเจอร์เธรด (Thread) ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะเพื่อสำหรับพูดคุย
 • เปิดใช้งานฟีเจอร์เธรด ผู้ใช้งานต้องอัพเดทระบบ Android หรือ iOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน เป็นเวอร์ชั่น 14.7.0 ขึ้นไป
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์เธรด ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้างเธรดจากข้อความที่ส่งไปนานกว่า 24 ชั่วโมงแล้วได้ เป็นต้น
   

ไลน์เปิดฟีเจอร์ใหม่ในโอเพนแชท คือ ฟีเจอร์เธรด (Thread) ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะเพื่อสำหรับพูดคุย แชร์และเก็บข้อมูลต่างๆ ในหัวข้อหรือบทสนทนาย่อยของโอเพนแชท โดยไม่ต้องรบกวนการสนทนาในห้องแชท

ฟีเจอร์ใหม่ไลน์ ให้ผู้ใช้งานสร้าง เธรด (Thread)

การเปิดใช้งานฟีเจอร์เธรด 

 • ผู้ใช้งานต้องอัพเดทระบบ Android หรือ iOS เวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน 
 • หลังจากอัพเดทระบบ Android หรือ iOS แล้ว ให้อัพเดท LINE แอพพลิเคชั่นเป็นเวอร์ชั่น 14.7.0 ขึ้นไป เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์
   

  ฟีเจอร์ใหม่ไลน์ ให้ผู้ใช้งานสร้าง เธรด (Thread) ในโอเพนแชทได้

วิธีการสร้างเธรด 

 • ผู้ใช้งานสามารถสร้างเธรดได้โดยแตะที่ข้อความที่ต้องการสร้างพื้นที่เธรดค้างไว้และแตะที่ไอคอน เธรด (Thread) การดูเธรดและตอบข้อความในเธรด 
 • ผู้ใช้งานโอเพนแชทสามารถดูเธรดต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยแตะที่ไอคอนเธรดมุมบนขวาของหน้าห้องแชท 
 • ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความในเธรดได้โดยแตะที่แถบแสดงจำนวนข้อความด้านล่างของเธรดนั้นๆ 
 • ผู้ใช้งานสามารถเก็บเธรดไว้ในรายการโปรดโดยแตะเครื่องหมายดาวที่มุมขวาของหน้าเธรด 
 • ผู้ใช้งานสามารถดูเธรดทั้งหมดในโอเพนแชทโดยแตะที่แท็บ ทั้งหมด ได้ 
   

ฟีเจอร์ใหม่ไลน์ ให้ผู้ใช้งานสร้าง เธรด (Thread) ในโอเพนแชทได้  

ข้อควรรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์เธรด 

 • ผู้ใช้งานไม่สามารถสร้างเธรดจากข้อความที่ส่งไปนานกว่า 24 ชั่วโมงแล้วได้ 
 • ผู้ใช้งานไม่ส่งข้อความลงในเธรดที่ถูกสร้างมานานกว่า 2 อาทิตย์ได้ 
 • เธรดข้อความเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ LINE โอเพนแชท 
 • ฟีเจอร์สรุปข้อความอัตโนมัติจะไม่สรุปข้อความที่อยู่ในเธรด
 • หากเธรดถูกลบ ข้อความในเธรดจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ที่มา: LINE Openchat

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related