svasdssvasds

กูรูวิเคราะห์ Zipmex จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างไร จะเกิดอะไรต่อ?

กูรูวิเคราะห์ Zipmex จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างไร จะเกิดอะไรต่อ?

เนื่องจากกรณี Zipmex Thailand ได้มีหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหลายคนได้ออกมาวิเคราะห์ผลกระทบกับนักลงทุนรายย่อยและคาดการณ์อนาคตของตลาดคริปโทฯในประเทศไทย

ใน LIVE ของ Kim Property Live คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย CEO and Founder at Bit Investment ได้พูดถึง Exchange ในประเทศไทยอื่นๆไม่ได้มีลักษณะสินค้าที่เป็นการให้ Reward (ผลตอบแทน) เป็นดอกเบี้ยให้กับนักลงทุน และดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ยังได้ย้ำชัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ‘ZipUp’ หรือ Z Wallet

คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ ยังได้อ้างอิงข้อมูลจาก Cointelegraph ‘ZipUp’ หรือ Z Wallet คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสิงคโปร์ (Zipmex Global) ซึ่งน่าสนใจ เพราะถ้าพูดตามหลักการแปลว่า Zipmex อาจจะทำถูกต้องตามกฎทุกอย่าง เนื่องจากไม่ได้โยกย้ายสินทรัพย์ของนักลงทุนไป แต่นักลงทุนเป็นคนตัดสินใจโยกสินทรัพย์หรือการเทรดไปยัง ZipUp และกดตกลงโอนเงินไปเอง เพื่อรับดอกเบี้ย (Yield)

ทำให้เคสนี้เกิดความน่าสนใจเพราะหากนักลงทุนยินยอมและยืนยันที่จะโอนเงินไปยัง ZipUp เพื่อรับดอกเบี้ยด้วยตัวเอง ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ ไม่ใช่ ก.ล.ต ประเทศไทย ซึ่งภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์อนุญาตให้ Exchange สามารถนำเงินไปลงทุนหรือกระทำอื่นๆต่อได้ ‘Zipmex จึงอาจไม่ได้ผิดกฎหมายของ ก.ล.ต.’

ในกรณีที่ทาง Zipmex Thailand ไม่ได้แจ้งการระงับเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวกับทาง ก.ล.ต. ไว้ล่วงหน้า ก.ล.ต. จึงมีการเรียกให้ Zipmex ชี้แจง ทางคุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ ได้วิเคราะห์ไว้ว่ามันคือ วิกฤตที่ไม่สามารถรอได้ หากจำเป็นต้องขออนุญาต ก.ล.ต. ก่อนจะเกิดการลุกลามและเสียหายเพิ่ม แต่ต้องอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจได้ว่าทำเพราะอะไร ซึ่งการประกาศโดยไม่ขอก.ล.ต. น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้จากสถานการณ์แบบนี้

ชัชวาลย์ วัฒนะโชติ (Kim Property)’ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและเป็นนักลงทุน อาทิ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น ทองคำ ฯลฯ ได้พูดถึงโลกของคริปโทเคอร์เรนซีมีความหลากหลายมาก เช่น การฝากเหรียญของ Terra ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงถึง 20% และยังเป็น Stablecoin และ Cryptobank ต่างๆ ก็มีการรับฝากสินทรัพย์และให้ดอกเบี้ยสูงถึง 7-8% แต่ด้วยกฎของก.ล.ต. ประเทศไทยกำหนดไม่ให้นำทรัพย์สินดิจิทัลไปกระทำใดๆ และแข่งขันกับต่างชาติยาก จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์แยกที่ทาง Zipmex ต้องการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูง หรือ ZipUp นั่นเอง และผลิตภัณฑ์นี้เป็นการโอนเงินออกไปที่ต่างประเทศซึ่ง ‘นอกเหนือการควบคุมของก.ล.ต. ชัดเจน’

คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้ถามความเห็นความเป็นไปได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของ Zipmex Thailand กับศุภกฤษภ์ (Bitcast) ไว้ว่า ไม่อยากให้นักลงทุนคาดหวังเท่าไรนัก เนื่องจากหากถ้าได้รับเงินคืนจริงก็ไม่ได้เร็วนักและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เพราะเชื่อว่า Celsius ไม่สามารถจ่ายคืนเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด และอาจไม่ได้รับเงินคืนทั้งหมด 100%

สุดท้ายคุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร ได้พูดถึง Exchange บริษัทไทยและธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยยังถูก ก.ล.ต ตรวจสอบอย่างเข้มงวดอยู่ และถือว่าส่วนใหญ่มีความแข็งแกร่งและมั่นคง นักลงทุนไทยยังคงมีความเชื่อมั่นได้อยู่

 

ที่มา : Kim Property LIVE

related