พม.จัดกิจกรรม “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” จ.พัทลุง

19 ม.ค. 2561 เวลา 5:45 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การจัดอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share " ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2561 โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวิศิษฐ์ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสา น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านควนยวน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านควนยวน และเกษตรกรในพื้นที่บ้านควนยวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด