ทส. จัดประชุม "เครือข่ายภาคีจังหวัดชายฝั่ง"

25 ม.ค. 2561 เวลา 2:51 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. จัดการประชุม "เครือข่ายภาคีจังหวัดชายฝั่ง" ขับเคลื่อนเชิงรุกบริหารทรัพยากรทางทะเล ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ณ รร. สตาร์ จ.ระยอง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีระดับชาติ ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความรู้ อนุรักษ์และบริหารทรัพยากรทางทะเล โดยบูรณาการร่วมกับ "เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม" มีเป้าหมายเพื่อผนึกกำลังภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศ สร้างแนวร่วมเครือข่ายระดับชาติ ขับเคลื่อนเชิงรุก สนับสนุนให้งานอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรทางทะเลให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่า เพราะเป็นทั้งแหล่งสร้างอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางคมนาคม ที่ล้วนแล้วแต่สามารถ ทำรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลับพบว่ามีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างผิดวิธี เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำ การทำประมง แบบผิดวิธี ฯลฯ ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ดังนั้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนา “ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้งที่ จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ตรัง เพื่อพัฒนาความรู้ แนวคิดร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลนของประเทศ และความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคีต่อไป  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด