พม. จัดกิจกรรม "พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ"

25 ม.ค. 2561 เวลา 2:55 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม "พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ" จังหวัดสตูล ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th วันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.ได้จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ"แกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2561 โดยมีนายอำนวย เจียรวิวัฒนวงศ์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอทุ่งหว้า เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประกอบด้วย แกนนำ v - spirit ยุวอาสา น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านราไว ชาวบ้านในชุมชนบ้านราไว องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและโรงพยาบาลทุ่งหว้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กและเยาวชนจะลงพื้นที่ปฏิบัติการ ได้นำโครงการพื้นทรายช่วยคน เยาวชนสร้างสุข ของโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ จังหวัดสตูล ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ สวนสาธารณะหาดราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชาวบ้านในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง "พลังประชารัฐ พลังประชาชน" เสริมสร้างจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน ปลูกต้นกล้าความดี ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด