"บิ๊กตู่" พอใจ! ดึงข้าวออกจากตลาดได้กว่า 5 แสนตัน ตั้งเป้าผลิตอีก 30.5 ล้านตัน

29 มี.ค. 2561 เวลา 7:02 น.

นายกฯ พอใจมาตรการบริหารจัดการข้าวปีที่ผ่านมา ที่สามารถดึงข้าวออกจากตลาดได้กว่า 5 แสนตัน พร้อมตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตข้าวฤดูกาล 61/62 ปริมาณ 30.525 ล้านตัน

[caption id="attachment_223395" align="aligncenter" width="908"] นายกฯ พอใจมาตรการบริหารจัดการข้าวปีที่ผ่านมา ที่สามารถดึงข้าวออกจากตลาดได้กว่า 5 แสนตัน พร้อมตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตข้าวฤดูกาล 61/62 ปริมาณ 30.525 ล้านตัน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์[/caption]

 

วันนี้( 29 มี.ค.) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานการประชุม ว่า นายกรัฐมนตรี พอใจการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการข้าว ซึ่งมาตรการต่างๆที่ดำเนินการมีประสิทธิภาพ สามารถดึงข้าวออกจากตลาด ได้กว่า 500,000 ตัน

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนการตลาดและการผลิตข้าวครบวงจร โดยในฤดูการผลิต 2560/2561 สามารถลดพื้นที่เพาะปลูกได้ 66.01 ล้านไร่ มีผลผลิต 30.45 ล้านตัน และจากนโยบายการผลิตตามความต้องการของตลาด คณะทำงานได้กำหนดความต้องการใช้ข้าว(ดีมานด์) เบื้องต้น ปีการผลิต 2561/2562 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 30.525 ล้านตันข้าวเปลือก โดยเป็นข้าวเพื่อการส่งออก 14.69 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเพื่อบริโภค 12 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2.4 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ 1.389 ล้านตันข้าวเปลือก โดยได้แยกเป็นชนิดของข้าวตามความต้องกรของตลาด แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 6.419 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมไทย 1.609 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเจ้า 15.232 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว 7.004ล้านตันข้าวเปลือก และเป็นข้าวเฉพาะ(ข้าว กข 43 หรือข้าวอินทรีย์) 2.6 แสนตันข้าวเปลือก

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าแนวโน้มราคาตลาดข้าวดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ที่เตรียมจะส่งมอบข้าวไปยังประเทศจีนอีก ในเดือนเมษายนนี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ฤดูกาล 2561/2562 ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินการ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยจะมีมาตรการ เช่น มาตรการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ จะมีการขยายการดำเนินการเพิ่มขึ้น การผลิตข้าวอินทรีย์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ 600,000 ไร่ และการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตข้าวเฉพาะ

สำหรับมาตรการด้านการตลาด ที่ประชุมเห็นว่า มาตรการของรัฐในปีที่ผ่านมาค่อนข้างได้ผล ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ราคาสูงมาก ที่ประชุม จึงอยากให้คงมาตรการที่มีอยู่เดิม คือการดึงข้าวออกจากตลาด ทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรในภาพรวม ทั้งเรื่องการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว การชะลอการขายข้าวเปลือก เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวหรือโรงสี

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าที่ประชุมได้เสนอมาตรการในการส่งเสริมให้เกษตรกรมียุ้งฉางมากขึ้น เพื่อเก็บข้าว ไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งที่ประชุมจึงเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง โดยให้เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งเกษตรกรรายบุคคลและสถาบันการเกษตร โดยที่ประชุมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอขายข้าวเปลือกต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของการระบายข้าว ที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งระบายข้าวกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มที่ใช้สำหรับการบริโภค ที่เหลืออยู่ 44,000 ตัน โดยเริ่มระบายในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ ส่วนข้าวในกลุ่มที่สองและสาม อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการระบายข้าวในช่วงต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาด สำหรับข้าวอินทรีย์และข้าวเฉพาะขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพสูง โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะมีอำนาจศึกษา เสนอแนะ แนวทางในการส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาให้ข้าวกลุ่มพิเศษมีการขยายการผลิตแลเชื่อมโยงการตลาดมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด