วุ่น! สนามม้าฝรั่งหยุดแข่งม้าหลังถูกทวงภาษี

15 ต.ค. 2561 เวลา 6:38 น.

สนามม้าฝรั่ง เตรียมหยุดแข่งขันช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน หลังถูกกรมสรรพากร ทวงภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง มูลค่า 18 ล้านบาท กระทบภาษีเงินได้นิติบุคคล

สมาคมราชกรีฑาสโมสร หรือ สนามม้าฝรั่ง

คณะกรรมการบริหารสมาคมราชกรีฑาสโมสร หรือ สนามม้าฝรั่ง มีประกาศยุติการแข่งม้าชั่วคราว โดยระบุเนื้อหาว่า กรมสรรพากร ตรวจสอบเอกสารบัญชีและแจ้งว่า การจัดแข่งม้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร จึงเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT.) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2560 เท่ากับ 18 ล้านบาท หากสมาคมจ่ายภาษีจำนวนนี้ ในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา จะรับคำร้องของสมาคม เพื่อพิจารณายกเว้นเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มสำหรับปี 2560

โดยประกาศดังกล่าว ระบุว่าการจัดแข่งที่ผ่านมา เป็นการจัดในนามองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งองค์กรเหล่านั้น เป็นผู้ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม กรมสรรพากร ออกหนังสือเวียน เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการจัดแข่งม้า ที่มีการตีความจัดเก็บภาษีแวตใหม่ ทำให้สมาคมต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอีกปีละ 20 ล้านบาท

สนามม้าฝรั่ง เตรียมหยุดแข่งขันช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน หลังถูกกรมสรรพากร ทวงภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง มูลค่า 18 ล้านบาท กระทบภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ตัวเลขรายได้ของสมาคม

ขณะที่รายรับจากการแข่งม้า เฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาท หากไม่สามารถยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ต้องลงรายรับดังกล่าว เป็นรายได้สมาคม ทำให้สมาคมต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 2 ของรายรับการแข่งม้า ก่อนหักรายจ่าย หากรวมกันแล้ว สมาคมต้องจ่ายภาษีกว่า 40 ล้านบาทต่อปี และเมื่อรวมกับยอดขาดทุนเฉลี่ย จากการแข่งม้าอีกประมาณปีละ 10 ล้านบาท สมาคมต้องขาดทุนจากการแข่งม้าปีละกว่า 50 ล้านบาท

สนามม้าฝรั่ง เตรียมหยุดแข่งขันช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน หลังถูกกรมสรรพากร ทวงภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง มูลค่า 18 ล้านบาท กระทบภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

มติเสียงส่วนใหญ่ให้จ่ายภาษีตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมของสมาคม มีมติเสียงส่วนใหญ่เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ให้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 18 ล้านบาท แก่กรมสรรพากร ตามเวลาที่กำหนด และให้ยุติแข่งม้าชั่วคราว จนกว่าโครงสร้างภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดแข่งม้าได้รับการพิจารณาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เอื้อต่อสมาคม เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการแข่งม้า มีเวลาเตรียมการและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งม้าทุกภาคส่วน ทราบถึงมตินี้ ฉะนั้นจะมีการแข่งม้าอีก 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายนนี้

สำหรับการแข่งขันม้า ในพื้นที่กรุงเทพ ก่อนหน้านี้ จะมีการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ สลับกันระหว่างสนามม้าฝรั่ง และสนามม้านางเลิ้ง แต่เมื่อสนามม้านางเลิ้ง คืนพื้นที่ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้เหลือการแข่งขันที่สนามม้าฝรั่งเพียงแห่งเดียว โดยแข่งขันเดือนละ 2 ครั้ง (แบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์) ก่อนจะหยุดชั่วคราวตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไป ฉะนั้นวันที่ 18 ตุลาคมนี้ บอร์ดสนามม้าฝรั่ง จะมีการประชุมกันอีกครั้ง เพื่อหาทางออกต่อไป เนื่องจากเริ่มส่งผลประทบไปยังสนามม้าจังหวัดต่างๆ แล้ว

สนามม้าฝรั่ง เตรียมหยุดแข่งขันช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน หลังถูกกรมสรรพากร ทวงภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง มูลค่า 18 ล้านบาท กระทบภาษีเงินได้นิติบุคคล