ส่งออกไทยทรุด ติดลบครั้งแรกรอบ 19 เดือน ลด 5.2% [คลิป]

22 ต.ค. 2018 เวลา 6:13 น.

กระทรวงพาณิชย์ ระบุส่งออกเดือนกันยายน ติดลบครั้งแรกรอบ 19 เดือน ลดลง 5.2% จากผลกระทบสงครามการค้าและตลาดเกิดใหม่มีปัญหา

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ว่า การส่งออกมีมูลค่า 20,699 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 5.20% ซึ่งเป็นการติดลบครั้งแรกรอบ 19 เดือน เนื่องจากฐานในปีก่อนสูง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบสงครามการค้า รวมทั้งตลาดเกิดใหม่มีปัญหา ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,212 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 9.90% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 487.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561 มีมูลค่า 189,729 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 8.13% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 186,891 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 15.2% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2,838.5 ล้านเหรียญสหรัฐ