แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ

07 พ.ย. 2561 เวลา 12:44 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้หารือมาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ร่วมกรมปศุสัตว์ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้ส่งออกไข่ไก่ ซึ่งระยะเร่งด่วนจะของบกลาง 15 ล้านบาท จากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. ช่วยเหลือผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ผลักดันไข่ไก่ออกตลาดต่างประเทศ 60 ล้านฟอง ระยะเวลา 3 เดือน โดยรัฐและผู้ค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างละครึ่ง คือ ผู้ส่งออกยอมขาดทุน 15 ล้านบาท เพื่อส่งออกไข่ไก่ ส่วนอีก 15 ล้านบาท ภาครัฐช่วยจะช่วยเป็นค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ คัดเกรด เป็นต้น

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 และของบประมาณอีก 130-140 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้เลี้ยงในการนำไข่ไก่ 60 ล้านฟองเก็บเข้าห้องเย็น เพื่อดึงไข่ไก่ออกจากระบบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเงินส่วนนี้จะต้องนำกลับมาคืนรัฐเมื่อสิ้นสุดมาตรการ โดยตั้งเป้าหมายผลักดันขายไข่ไก่ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 10 ล้านฟอง และมหกรรมธงฟ้า เพิ่มการบริโภคไข่ไก่

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรมปศุสัตว์จะวางแนวทางลดปริมาณไก่ยืนกรงจาก 57 ล้านตัว เหลือ 52 ล้านตัว ลดผลผลิตไข่ไก่จากวันละ 48 ล้านฟอง เหลือ 40 ล้านฟอง เพื่อให้ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค และมีแผนจะลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่จาก 5 แสน 5 หมื่นตัว เหลือ 5 แสนตัว สำหรับราคารับซื้อไข่คละหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 30 สตางค์ ต่ำกว่าต้นทุนผลิตที่ฟองละ 2 บาท 80 สตางค์

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ มองว่า ราคาไข่ไก่ที่ลดลง เกิดจากความต้องการบริโภคที่ลดลงมากในช่วงเทศกาลกินเจ และปิดภาคเรียน จากมาตรการแก้ไขปัญหา เชื่อว่า ราคาไข่ไก่จะกลับมาดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว และมีงานบุญกฐินตลอด 1 เดือนหลังออกพรรษา /รวมทั้งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนจะบริโภคไข่เพิ่มขึ้น