ห้ามลืม ! มีประกันสุขภาพต้องแจ้งลดหย่อนภาษี [คลิป]

13 พ.ย. 2561 เวลา 8:47 น.

กรมสรรพากร เตือน ผู้มีรายได้เร่งแจ้งบริษัทประกันส่งข้อมูลใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อเตรียม ยื่นแบบภาษี ปี 2561

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในแต่ละปีกรมฯ จะเปิดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 61 เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.จนถึง 31 มี.ค.ของทุกปี และขยายระยะเวลาให้อีก 8 วัน สำหรับผู้ที่ยื่นเสียภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

โดยในรอบปีนี้กรมฯ ได้ออกมาตรการภาษีให้สิทธิ์ลดหย่อนเพิ่มเติมให้กับบุคคลธรรมดา คือ ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพหากจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ 15,000 บาท ต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยนำส่งข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่กรมฯ ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป และถ้ากรมฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อเบี้ยประกัน จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยต้องยื่นภายใน 31 ธ.ค. นี้

ทั้งนี้ บุคคลธรรมดายังสามารถหักลดหย่อน ภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ จากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม หรือผู้ประกอบกิจการสถานที่พัก  โดยสิทธิลดหย่อนให้ใช้ได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวหรือการจัดอบรมสัมมนาตั้งแต่วันที่ 1ม.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด